VGC zoekt Publiekswerker GC Nohva

 

Als publiekswerker werk je samen met je collega’s en partners aan visieontwikkeling, planning en operationele uitwerking van communicatie en programmatie.
Je maakt hierbij gebruik van klassieke en moderne communicatiemiddelen en van sociaal-culturele methodieken. Je werkt participatief en rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

 • Je bent eindverantwoordelijke voor communicatie- en informatieverspreiding vanuit het gemeenschapscentrum.
  • Je beheert de digitale communicatie via website, nieuwsbrief en sociale media
  • Je ontwikkelt samen met een lokale redactieraad het tijdschrift van het GC.
  • Je communiceert over de gehele werking van het gemeenschapscentrum (communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …) en over wat leeft en gaande is.
  • Je stemt communicatie af op de omgeving en het beoogde publiek.
  • Je optimaliseert het adressenbeleid.
  • Je maakt mede het communicatiebudget op en beheert het.
 • Je ontwikkelt en coördineert het educatief en cultureel aanbod van het gemeenschapscentrum.
  • Je programmeert cursussen, speelweken en schoolvoorstellingen en coördineert de opvolging van publiciteit tot evaluatie.
  • Je stemt het aanbod af op de omgeving.
  • Je netwerkt actief met het oog op co-creatie met en ondersteuning van initiatieven van lokale verenigingen en buurtbewoners.
 • Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum.
  • Je overlegt met collega’s en lokale vrijwilligers in functie van een vlotte samenwerking en kwalitatief resultaat.
  • Je werkt nauw samen met de sociaal-cultureel werker.
  • Je neemt deel aan overlegplatformen en werkgroepen m.b.t. communicatie en programmatie, zowel binnen de VGC als met lokale en hoofdstedelijke actoren.
  • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum.
  • Je verricht occasioneel avond- en weekendwerk.

Functiegebonden competenties
Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context, ervaring hebben met het werken in een grootstedelijke en superdiverse omgeving
 • vlot Nederlands spreken en schrijven, kennis hebben van de Franse en de Engelse taal is een pluspunt.

Aanbod

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 2.409,57 EUR en een netto maandwedde van 1.750,33 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Voorwaarden

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op dinsdag 20 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur publiekswerker GC Nohva’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.

Solliciteren tot
dinsdag, 20 april, 2021