VGC zoekt Elektricien

 

Opdrachten

 • Je voert herstellingen uit in het domein elektriciteit, zoals het plaatsen van elektrische aansluitingen en verlichting, je vervangt armaturen, vervangt schakelaars …
 • Je zoekt naar oorzaken van elektriciteitsproblemen en tracht ze op te lossen.
 • Occasioneel ondersteun je collega’s in loodgieterij, schrijnwerkerij, algemene bouwwerken en schilderwerken.
 • Occasioneel voer je logistieke opdrachten zoals transport uit.
 • Je staat in voor het onderhouden en ordelijk houden van de eigen werkplaats en werkgereedschap.
 • Je houdt de werkomgeving ordelijk.

Voorwaarden

 • Je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs op het moment van de inschrijving, of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C buiten een diploma hebt verworven. (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit). Houders van een buitenlands diploma dienen een academische gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.
 • Je kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie.

Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren.
 • een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden.
 • een praktische proef die de functiegebonden competenties test;
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Bij elke proef kunnen afgevaardigden van de vakorganisaties ACOD, ACV openbare diensten en VSOA aanwezig zijn als waarnemers.
Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

 • Reageertermijn: je kunt je kandidatuur indienen tot en met zondag 8 november 2020.
 • De proeven vinden plaats vanaf donderdag 12 november 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 17 december 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf 1 januari 2021.

Alle proeven zullen plaatsvinden in de loods van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Technologiestraat 61 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. (Afhankelijk van de coronamaatregelen.)

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 8 november 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur technicus - elektricien’ met een kopie van het vereiste diploma. Je kunt het standaard CV downloaden op de website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma moet je onmiddellijk als bijlage toevoegen, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Solliciteren tot
zondag, 8 november, 2020