VGC zoekt Busbegeleiders Kasterlinden/ Zaveldal

 

Wie zijn wij?

Door het beperkt aantal scholen buitengewoon onderwijs is de verplaatsing tussen de woonplaats en de school van de leerlingen soms ver en lang. Door hun beperking kunnen ook niet alle leerlingen zelfstandig van en naar school geraken. Daarom kunnen de leerlingen in Vlaanderen en Brussel gebruik maken van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. Een bus rijdt pas uit als zowel de chauffeur als de busbegeleider aanwezig zijn. De busbegeleider wordt per schooljaar aangesteld en krijgt zijn opdrachten via de school. De busbegeleider begeleidt de leerlingen tijdens hun vervoer van en naar school en helpt hen als het nodig is. De Vlaamse Gemeenschapscommissie legt een wervingsreserve voor busbegeleiders aan voor Kasterlinden (Buitengewoon Basisonderwijs en Buitengewoon Secundair onderwijs) en Zaveldal (Buitengewoon Secundair Onderwijs). Kasterlinden richt zich op leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking, taal- en/of spraakstoornissen, autismespectrumstoornis en gedragsmoeilijkheden. Zaveldal focust zich op jongeren met gedragsmoeilijkheden.

Wat doe je?

Als busbegeleider houd je toezicht op de schoolbussen en begeleid je onze kinderen en jongeren van en naar de school gedurende enkele uren ’s morgens, ’s avonds en/of woensdagmiddag.

Jouw taken zijn:

 • Leerlingen begeleiden op de bus
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor leerlingen, ouders en chauffeur
 • Ouders informeren over de specifieke rit van hun kind
 • Opvolgen dat het rittenschema in de praktijk wordt gevolgd
 • Opvolgen dat de afspraken in de praktijk worden toegepast
 • Moeilijkheden bespreken met de buscoördinator op school
 • Informatie doorgeven aan de buscoördinator op school
 • Ervoor zorgen dat niemand op de bus komt die dat niet mag

Wie zoeken we?

 • Je bent minimum 18 jaar
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te voeren
 • Je hebt een blanco uittreksel uit het strafregister – model 2
 • Je hebt geen diploma nodig. 

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • samenwerken

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatsgericht handelen
 • nauwkeurig en met zin voor orde werken flexibel reageren

Klantgericht handelen

 • biedt duidelijke, juiste en volledige informatie aan klanten
 • toont begrip, reageert vriendelijk en correct

Functiegebonden competenties

 • je bent verantwoordelijkheid
 • je hebt voeling met de specifieke doelgroep
 • je kan lezen en schrijven
 • je spreekt en schrijft Nederlands 

Wat krijg je in ruil?

 • een contract voor bepaalde duur (duur van een schooljaar) of vervangingsovereenkomst (duur afwezigheid van de titularis)
 • bruto-uurloon van 12,19 euro, gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01
 • vakantie tijdens de korte schoolvakantie en leerlingvrije dagen (tenzij er een vorming of vergadering ingepland is), maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVBabonnement) en een hospitalisatieverzekering, ruime vormingsmogelijkheden, coaching en ondersteuning, de nodige uitrusting om je job te kunnen uitoefenen (o,a. werk GSM, …)

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een uittrekstel uit het strafregister – model 2.

Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Vanessa Van Damme, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Busbegeleider’

De gesprekken gaan door op regelmatige tijdstippen, afhankelijk van het aantal kandidaten dat zich inschrijft. Wanneer je je inschrijft, krijg je een ontvangstmelding waarin de richtdatum voor jouw selectiegesprek wordt meegegeven. Je krijgt daarna tijdig een uitnodiging voor jouw selectiegesprek, waarin de exacte datum, uur en plaats waar we jou verwachten, worden aangegeven.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Kasterlinden, surf naar www.kasterlinden.be. Voor meer informatie over Zaveldal surf naar www.zaveldal.be. Heb je vragen over de selectieprocedure? Contacteer Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be

Solliciteren tot
zondag, 30 juni, 2019