VGC zoekt Architect

 

Taken

 • Je staat in voor het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, het (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken.
 • Je stuurt het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen.
 • Je werkt mee aan de opmaak van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse, ruimtelijk ontwerpend onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkings- verbanden ...
 • Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties, nieuwbouw, technische studies …) in al hun facetten, zowel wat betreft het administratieve luik van de interne procedures als het opstellen van het bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering.
 • Je ondersteunt en/of coördineert de werkzaamheden en de processen.
 • Je staat in voor de monitoring en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.
 • Je volgt de (recente) ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends).
 • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten.
 • Je staat in voor de financiële opvolging.
 • Je bereidt, zowel periodiek als op vraag, de nodige rapportering voor over de stand van zaken van specifieke opdrachten en het programma van voorziene ingrepen.
 • In samenwerking met de collega architecten, de technisch aanspreekpunten en de energiebeheerder, en met oog voor het veiligheidsbeleid, coördineer je de uitvoering van verschillende opdrachten binnen het voorziene budget. Je beheert het overzicht van nodige ingrepen, je brengt de opdrachten in kaart en maakt ramingen op, overlegt waar nodig met de gebruikers in de locaties en met collega’s, start overheidsopdrachten op voor de aanstelling van studiebureaus en aannemers en volgt, in samenwerking met de collega’s die de locatie beheren, de uitvoering van de studies en werken op tot oplevering van de opdrachten.

Functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Je hebt ervaring in projectbeheer en projectleiding
 • Je hebt ervaring in PPS-projecten
 • Je hebt ervaring in het opzetten van strategische projecten
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten
 • Je hebt ervaring in patrimoniumbeheer en budgetbeheer
 • Je bent computervaardig
 • Je hebt gevorderde kennis van Excel en kennis van AUTOcad

Aanbod

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Voorwaarden

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type – architect of burgerlijk ingenieur-architect;
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Selectie

Je neemt deel aan een eliminerende voorselectie als er meer dan 8 kandidaten inschrijven. Deze bestaat uit een cv- en motivatiescreening. Interesse, motivatie, ervaring en de specifieke gevraagde competenties zijn daarbij de selectiecriteria. Met een score van ten minste 50% slaag je voor de voorselectie. Deze punten tellen niet mee in de eindbeoordeling van de volledige selectie. Neem je als VGC-personeelslid deel via interne mobiliteit of bevordering? Dan mag je de voorselectie overslaan en krijg je rechtstreeks toegang tot de selectieprocedure.

Schriftelijke selectieproeven en selectiegesprek

Als je bent toegelaten tot de selectie, leg je de volgende proeven af:

 • Je vult digitale vragenlijsten in rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. Kort nadat je hiermee klaar bent, krijg je via e-mail een deelnemersrapport met je resultaten. De leden van de selectiecommissie krijgen een vergelijkbaar rapport aangevuld met suggesties voor vragen die aan bod kunnen komen tijdens het selectiegesprek.
 • In een schriftelijke opdracht op maat van deze vacature testen we je niveau- en functiegebonden competenties.
 • Het selectiegesprek is een interview met de selectiecommissie waarbij alle gevraagde competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen passen bij deze functie, het team en de organisatie.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 18 januari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur architect’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig. Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc. De online registratie geldt als indieningsdatum.

Solliciteren tot
maandag, 18 januari, 2021