VDAB zoekt een Instructeur Nederlands aan anderstaligen

De functie in het kort

Jouw taken en opdrachten als NT2-instructeur zijn:
- Je geeft taalcoaching op de (technische) opleidingsvloer van VDAB. Je coacht zowel de anderstalige cursisten als de vakinstructeurs. Je gebuikt de methodiek Nederlands op de Opleidingsvloer (=NodO+).
- Je geeft taalcoaching op de werkvloer aan anderstalige werknemers (in opleiding, bv IBO) en aan de werkgever. Verder bereid je de cursisten voor op diverse vormen van werkplekleren: stages, individuele beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T),…
- Je geeft les aan cursisten in het centrum en online. Flexibiliteit en zin om te werken met diverse methodieken zijn dus een must.
- Je volgt de vorderingen van je cursist op, zowel voor taal als voor attitude. Je doet dat permanent en gestructureerd. Je koppelt regelmatig en tijdig terug naar de cursist, de werkgever en de bemiddelaar, binnen of buiten VDAB.
- Je verzekert de kwaliteit van het opleidingsprogramma binnen een vooropgesteld tijdsschema.
- Samenwerking met vakinstructeurs en andere collega’s is van cruciaal belang om de anderstalige werkzoekenden de gepaste service te kunnen bieden.
- Je beschikt over een gezonde dosis commerciële feeling die je kan aanwenden om contacten te leggen met werkgevers, partners,.
- Je taken zijn vaak projectmatig. We verwachten dan ook dat je flexibel bent op vlak van mobiliteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de invulling van je takenpakket.

Ben je getriggerd door dit te lezen? Bekijk dan zeker de volledige functiebeschrijving in de bijlage.

Wie zoeken we?
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan minstens 2 van de 3 onderstaande voorwaarden (taal, pedagogie en/of ervaring):
- Je moet minstens 2 van de 3 voorwaarden kunnen aantonen ( taal, pedagogie en/of ervaring).
- OF taalgericht diploma (bachelor/master talen, logopedie, vertaler, communicatiewetenschappen, theater/film/literatuurwetenschappen, journalistiek)  + pedagogisch Bekwaamheidsattest
- OF taalgericht diploma (bachelor/master talen, logopedie, vertaler, communicatiewetenschappen, theater/film/literatuurwetenschappen, journalistiek) + twee jaar voltijdse ervaring met lesgeven NT2 of taalcoaching van anderstaligen
- OF niet taalgericht diploma + portfolio waarin je aantoont: pedagogische ervaring of pedagogisch diploma + twee jaar voltijdse ervaring met lesgeven NT2 of taalcoaching met anderstaligen (aan te tonen via het portfolio)

Wat bieden we?
Je krijgt een contract van onbepaalde duur
- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar.
- Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook thuis werken of in een satellietkantoor als je functie en de dienstverlening het toelaat.
- Je zal het principe van hybride werken hanteren: vanuit het organisatie brede afsprakenkader worden er teamafspraken en andere samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij het resultaatgericht werken, een goede teamwerking, het welzijn van onze medewerkers, de beschikbare infrastructuur en onze klantenwerking harmonieus op elkaar afgestemd zijn.
- Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
- Je krijgt ook een groepsverzekering.
- Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
- Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
- Je wordt aangeworven in de graad van instructeur (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B161. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3560,48 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- Je neemt de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing op als je solliciteert via horizontale mobiliteit.

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!
In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteren tot
zondag, 6 februari, 2022