VDAB zoekt Bemiddelaar voor de sector Bouw en anderstaligen

 

De functie in het kort

Als bemiddelaar met specialisatie Anderstaligen bied je een dienstverlening aan de doelgroep van anderstalige werkzoekenden. Je begeleidt klanten tijdens hun NT2-opleiding die past in hun traject naar werk. Je volgt hen nauw op en zorgt voor een kwalitatieve samenwerking met de sectorale bemiddelaar, die de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid over het hele traject van de klant draagt. Je bent verantwoordelijk voor de regio Brussel, en wordt naargelang de nood, ingezet in campus Anderlecht of in campus Astro, of op een andere locatie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je werkt hiervoor intensief samen met de partners die NT2-opleidingen geven in opdracht van VDAB en met het Agentschap van Integratie en Inburgering.

Als bemiddelaar Bouw verzorg je de dienstverlening aan klanten met een jobperspectief in de brede bouwsector van A tot Z. Je werkt je in in de sector en leert zo de bedrijven, de eigenheden van de sector en de arbeidsmarktsituatie in onze regio kennen. Deze info neem je mee in je werk met de klanten.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n)[1]:

 • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [2].
 • Of je bent in het bezit van een ervaringsbewijs[3] van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

[1] Optioneel: Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren.
[2] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
[3] Tot 31/12/2018 was het mogelijk om een ervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen. Vanaf 2019 worden er geen assessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaald worden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1/1/2019 blijven wel geldig.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar
 • Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2419,99 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je neemt de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing op als je solliciteert via horizontale mobiliteit.

Solliciteren via deze link.

Solliciteren tot
dinsdag, 15 juni, 2021