VDAB zoekt 2 Bemiddelaars

 

Vacature in het kort

Werk je graag met mensen, heb je een goed inschattingsvermogen en heb je een doelgerichte aanpak? Werk je graag met anderstalige Brusselaars en weet je hoe de arbeidsmarkt werkt? Wil je je graag inzetten voor klanten op zoek naar een job? Kun je een veelzijdig takenpakket aan en verplaats je je gemakkelijk door onze hoofdstad, kortom ben je flexibel? Dan is de job van bemiddelaar in het team Bouw-Industrie-Horeca-Groen iets voor jou. Vanuit onze site in Anderlecht ga je na welk traject het beste past bij de klanten die in jouw portefeuille komen. Je informeert werkzoekenden over de opleidingsmogelijkheden en hun kansen naar werk na het volgen van een technische opleiding. Je informeert werkzoekenden over hun kansen op de arbeidsmarkt en over hoe VDAB Brussel en jij hen kan helpen om een job te vinden. Samen met hen bepaal je de richtingen die hij of zij inslaat en wat er nodig is om aan de slag te gaan.

Functiecontext

Als sectoraal bemiddelaar geef je binnen een breed aanbod van technische beroepen, horeca en groenwerk dienstverlening op maat aan werkzoekenden en de werkgevers. Dit betekent dat je digitaal of face-to-face eerst de behoefte van de klant leert kennen om daarna met hem of haar het gepaste traject uit te werken. Je komt terecht in een team van bemiddelaars en technisch instructeurs, aangestuurd door een teamleider. Je werkt nauw samen met je collega’s en neemt daarbij een rol op als back-up. Je standplaats is Anderlecht, maar onze dienstverlening vindt plaats op verschillende VDAB-locaties of bij partners. Thuiswerk wordt eveneens frequent toegepast. Je kan je dus vlot verplaatsen binnen Brussel.

Taken

Je taken bestaan uit het functieprofiel van bemiddelaar met inbegrip van:

 • Bemiddelen van werkzoekenden naar duurzame tewerkstelling, al dan niet via een opleidingstraject.
 • Klanten informeren en toeleiden naar de gepaste technische opleiding en grondig informeren over de mogelijkheden die de opleiding biedt op de arbeidsmarkt.
 • Klanten (pro)actief op weg naar werk helpen via bestaande kanalen (sollicitatieopdrachten, IBO contracten etc)
 • Een professioneel netwerk met werkgevers uitbreiden en een vertrouwensrelatie opbouwen.
 • Regelmatig contact met partners onderhouden
 • Deelnemen aan overlegmomenten, intern of extern
 • Infosessies, testen, jobdates in de technische sector organiseren
 • Opleiding (blijven) volgen om alle kneepjes van het vak te kennen

Profiel

Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.
Of
Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na 27/10/2020 (de uiterste inschrijvingsdatum) het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over.
 • Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat.
 • Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie.
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren.

Solliciteren

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 27/10/2020.
Solliciteer via deze link.

Meer info? Contacteer Els Kenens, HR-consulent VDAB Vlaams-Brabant en VDAB Brussel via els.kenens@vdab.be of op het nummer 0473/65 20 84

Solliciteren tot
dinsdag, 27 oktober, 2020