Tracé Brussel vzw zoekt Stafmedewerker Ondersteuning van de Brusselse adviesraad Nederlandstalige sociale partners (GECO)

 

Tracé Brussel zegt u?
Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt. Enerzijds doet ze dit via individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of opleiding. Tracé Brussel vzw realiseert dit door hen te informeren, te oriënteren, hun competenties te versterken en hen te bemiddelen naar werk via contacten en netwerking met werkgevers. Ze verleent ook informatie en diensten aan (jong)volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding of studie. Anderzijds werkt Tracé Brussel vzw samen met en ondersteunt ze Brusselse organisaties binnen de opleidings-en tewerkstellingssector en versterkt ze de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Tracé Brussel vzw vormt zo een brug tussen de verschillende partnerorganisaties binnen het werkveld van inschakeling, opleiding/onderwijs en begeleiding. Ze informeert ook Brusselse leerlingen over de arbeidsmarkt en signaleert noden aan het Brussels beleid en institutionele partners. Tracé Brussel vzw streeft naar gelijke kansen, laagdrempeligheid en empowerment.


Ondersteuning van de BANSPA
Met het oog op de versterking van het Nederlandstalige werkveld op vlak van onderwijs, beroepsopleiding en tewerkstelling binnen het Brussels beleid werken de Nederlandstalige vertegenwoordigers van de in Brussel erkende sociale partners samen in de Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (afgekort: BANSPA). De BANSPA beoogt een sterkere afstemming van gemeenschaps- en gewestmaterie en samenwerking van en met actoren actief in de domeinen onderwijs, beroepsopleiding en tewerkstelling Daarbij bereidt het adviezen voor aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Tracé Brussel vzw staat in voor het secretariaat van de BANSPA en de inhoudelijke ondersteuning. Om haar werking verder uit te bouwen en kwalitatief te ondersteunen is Tracé Brussel vzw op zoek naar een “stafmedewerker ondersteuning van de BANSPA”, die samen met collega's onderstaand takenpakket op zich zal nemen.

Takenpakket

Secretariaat BANSPA

 • Voorbereiden overleg, opstellen agenda, uitnodigen deelnemers; planning en facilitering van de vergaderingen.
 • Inhoudelijke voorbereiding, uitwerking en redactie van de adviezen van BANSPA.
 • Verslaggeving en follow-up van de genomen beslissingen in de BANSPA.
 • Persbericht adviezen BANSPA opstellen (in samenwerking met communicatiemedewerker).
 • Beheer en inhoudelijke input website BANSPA.
 • Samenwerking uitbouwen met sociale partners en vertegenwoordigers van tewerkstellingssectoren.
 • Structurele samenwerking BANSPA met SERV en ESR uitbouwen voor adviezen rond opleiding en tewerkstelling.

Opvangen van signalen en formuleren van adviezen voor beleidsmakers van binnen Tracé Brussel vzw (transversale werking) en vanuit partners.

 • Adviezen uitwerken rond de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt, opleiding en tewerkstelling.
 • Organisatie van periodieke gesprekstafels met partners rond bovengenoemde thema’s.
 • Uitbouwen van een beleidsnetwerk met relevante actoren en experts.
 • Adviezen leveren rond het programmatiekader van het Nederlandstalige kwalificerend secundair onderwijs in samenwerking met betrokken onderwijsactoren.

Samenwerking met de Instance Bassin EFE Bruxelles rond o.a. volgende thema’s:

 • Beschrijving en analyse van het opleidings-en onderwijsaanbod in het kadaster en het Rapport Analytique et Prospective (RAP).
 • Geharmoniseerde terminologie voor opleidingen uitwerken.
 • Analyse en kruising van data in samenwerking met het Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding.
 • Bijdragen aan een gemeenschappelijk programmatiekader o.b.v. van o.a. bovenstaande instrumenten.

Ondersteuning werking Tracé Brussel vzw

 • Ondersteuning van andere Tracé Brussel vzw teams op beleidsvlak: informeren en contact met beleidsmakers faciliteren.
 • Bijdragen tot de Tracé Brussel Nieuwsbrief, vooral met bespreking van beleidsnieuws en publicaties.

Profiel

 • Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie, je kan voorstellen kort, bondig en helder formuleren.
 • Je hebt een analytische geest en kan die vaststellingen vertalen naar aanbevelingen.
 • Je bent diplomatisch en hebt een verbindende communicatiestijl. Bij moeilijkheden en nieuwe wendingen ga je oplossingsgericht te werk en zoek je actief naar nieuwe mogelijkheden.
 • Je werkt je graag in in diverse beleidsmaterie en schrikt er niet voor terug om je te verdiepen in wetgeving en technische details.
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Grondige kennis van het Brusselse onderwijslandschap en de Brusselse arbeidsmarkt.
 • Kennis van de Belgische politieke structuur, instellingen en het sociaal overlegmodel.
 • Talenkennis : heel goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je beschikt minstens over een masterdiploma.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring in de onderwijs-, opleidings- of tewerkstellingssector of een aanleunende sector.

Statuut

 • Voltijdse tewerkstelling met een geco-contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema PC329.01.
 • Je ontvangt 1 maaltijdscheque t.w.v. 8€ per gewerkte dag.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer).
 • 38-urenweek met een systeem van glijdende werktijden en mogelijkheden tot telewerk.
 • Ruime leer- en ontwikkelingskansen voor medewerkers.

Sollicitatieprocedure

 • Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar info@tracebrussel.be ten laatste op 15/10/2019.
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief.
 • Voor de kandidaten die na de sollicitatiegesprekken weerhouden worden is er een assessment in de week daaropvolgend.

Meer info bij Ewoud De Sadeleer, via ewoud.desadeleer@tracebrussel.be of 02 511 99 72.

Solliciteren tot
dinsdag, 15 oktober, 2019