Tracé Brussel vzw zoekt Educatief medewerker Onderwijs-Arbeidsmarkt (GECO)

 

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt. Enerzijds doet ze dit via individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of opleiding. Tracé Brussel vzw realiseert dit door hen te informeren, te oriënteren, hun competenties te versterken en hen te bemiddelen naar werk via contacten en netwerking met werkgevers. Ze verleent ook informatie en diensten aan (jong)volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding of studie. Anderzijds werkt Tracé Brussel vzw samen met en ondersteunt ze Brusselse organisaties binnen de opleidings-en tewerkstellingssector en versterkt ze de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Tracé Brussel vzw vormt zo een brug tussen de verschillende partnerorganisaties binnen het werkveld van inschakeling, opleiding/onderwijs en begeleiding. Ze informeert ook Brusselse leerlingen over de arbeidsmarkt en signaleert noden aan het Brussels beleid en institutionele partners. Tracé Brussel vzw streeft naar gelijke kansen, laagdrempeligheid en empowerment. Om haar werking verder uit te bouwen en kwalitatief te ondersteunen is Tracé Brussel vzw op zoek naar een “ educatief medewerker Onderwijs - Arbeidsmarkt”.

Takenpakket

 • Werken aan een meer structurele onderbouw van de samenwerking tussen onderwijsactoren en arbeidsmarktactoren (betere matching, afstemming, meer gerichte aanpak, overleg, …);
 • Uitbouw contacten en netwerking organiseren tussen werkgevers, sectoren, sectorfondsen, sociale partners en onderwijs- en opleidingsverstrekkers (secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, middenstandopleidingen, leertijd en beroepsopleidingen) in functie van daling van de ongekwalificeerde uitstroom en verhoging van tewerkstellingsgraad in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
 • Opvolgen van beleidsontwikkelingen binnen het domein onderwijs-arbeidsmarkt;
 • Toelevering van voorbereidende nota’s vanuit het domain onderwijs-arbeidsmarkt;
 • Dossieropmaak Brusselse problematieken onderwijs-arbeidsmarkt met specifieke aandacht voor de raaklijnen tussen gemeenschap- en gewestbevoegdheden.

Competenties

Verwachte kennis:

 • Grondige kennis van het Brusselse onderwijslandschap en de Brusselse arbeidsmarkt;
 • Kennis van de Belgische politieke structuur, instellingen en het sociaal overlegmodel;
 • Talenkennis: heel goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans;
 • Office Pakket: Excel, Word, Outlook.

Vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk;
 • Oplossingsgerecht en innovatief denken;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Analytisch denken en vertalen van statistische gegevens.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Zin voor initiatief, dynamisch;
 • Besluitvaardig;
 • Overtuigingskracht.

Vereisten

 • Bachelor sociaal werk, sociale advisering, sociaal-cultureel werk, onderwijskunde, sociale wetenschappen of lerarenopleiding;
 • Minimum vijf jaar ervaring inzake studie en advies in de domeinen onderwijs, werk en opleiding.

Ons aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling GECO-arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Verloning volgens PC329.01;
 • Maaltijdcheques;
 • Opleidingskansen, glijdende werkuren en 100% terugbetaald woon-werkverkeer;
 • Inhoudelijke ondersteuning en sturing vanuit Tracé Brussel vzw.
Solliciteren tot
dinsdag, 30 april, 2019