Sociaal verhuurkantoor IRIS zoekt Verantwoordelijke Boekhouding

 

Het sociaal verhuurkantoor IRIS is een bemiddelaar tussen eigenaars en huurders. Het doel is de privé-huisvestingsmarkt te socialiseren : IRIS onderhandelt met de eigenaars over lage huurprijzen, neemt de woongelegenheden in beheer en verhuurt ze verder aan sociale huurders. U bent verantwoordelijk voor de goede orde van de boekhouding van de VZW, voor de opvolging van de betalingen en voor de afrekeningen. U krijgt ondersteuning van twee Verhuurbeheerders voor de uitvoering van de taken tegenover de huurders. U werkt in nauwe samenwerking met de Coördinatrice van de Vzw. U bent nauwkeurig, autonoom, betrouwbaar en assertief.

Functie

Boekhouding:

 • Codering in het boekhoudprogramma Pro Acc Studio (Exact) – boekhoudprogramma is in het Nederlands – van de bankbewegingen (bankuittreksels), kas bewegingen, huur IN (huurders) en OUT (eigenaars) en van de facturen in overeenstemming met het MAR (het boekhoudplan volgens het minimum algemeen rekeningstelsel) van IRIS
 • Betaling van de facturen via PC banking (na advies van de collega’s die het werk hebben besteld en na validatie van de Coördinatrice)
 • Printen van de bankuittreksels
 • Beheer en toezicht van de kas
 • Contact met de revisor voor de uitvoering van de halfjaarlijkse en jaarlijkse balans- en resultatenrekeningen, en het afsluiten van de rekeningen.
 • Etc.

Afrekeningen, indexaties, monitoring:

 • Opmaken van lastenafrekeningen, met ondersteuning van de Verhuurbeheerders en van de eindafrekeningen bij einde huurcontracten
 • Jaarlijkse indexaanpassing van de huur met ondersteuning van de Verhuurbeheerders
 • Organisatie van de maandelijkse vergadering voor opvolging van de betalingen door de huurders en doorbriefing van de beslissingen aan de Verhuurbeheerders voor verdere opvolging ervan
 • Etc.

Administratie:

 • Codering van de loonprestaties van de werknemers op de website van het Sociaal Secretariaat
 • Voorbereiding (met ondersteuning van de Verhuurbeheerders) van de te bezorgen bewijsstukken aan de gewestelijke Administratie in het kader van de controle van de subsidies
 • Etc.

Profiel

 • Affiniteit met het sociaal doel van de VZ
 • In het bezit van een Bachelor diploma boekhouding
 • Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Tweetalig Nederlands - Frans
 • Computervaardigheden: Word, Excel, Outlook, Internet.
 • Affiniteit met cijfers, precies en nauwkeurig, autonoom maar ook in team kunnen werken

Voorwaarden

 • Voltijdscontract (38u/week) van onbepaalde duur
 • loon conform PC 319.01 (A1 of B1c)
 • Maaltijdcheques en een eindejaarspremie
 • Klein team (< 10 personen)

Geïnteresseerd? Stuur uw CV en motivatiebrief per mail naar Isabelle Jennes (isabelle.jennes@svk-iris-ais.be) voor 20 december 2018. Telefoon: 02/514.19.49

Solliciteren tot
donderdag, 20 december, 2018