Kinderdagverblijf Helmetje zoekt Kindbegeleid(st)er

 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor de dagelijkse verzorging van- en het pedagogisch handelen ten aanzien van kinderen van 0 tot 3 jaar. Op zaterdag voor kinderen tot 6 jaar (= 1 zaterdag om de 4 weken). 
 • Je bereidt ontwikkelingsgerichte activiteiten voor en biedt deze aan.
 • Je observeert alle kinderen zorgvuldig. Je hebt zicht op vele kinderen, je bent vliegende en hebt een andere, waardevolle kijk. We verwachten dat je je observaties deelt met de aandachtsbegeleidsters en sociaal pedagogisch verantwoordelijken.
 • Je communiceert dagelijks met de ouders betreffende het dagverloop. Je hecht belang aan de Nederlandse taalstimulering van de kinderen in de dagelijkse werking.
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie op met zowel het kind als de ouders.
 • Je hebt oog voor hygiëne, je kan verantwoordelijkheid dragen en je kan in team werken.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma kinderverzorging (7de jaar BSO of 6de jaar TSO) of een pedagogisch diploma, erkend door kind & gezin.
 • Je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden model 2.

Jobgerelateerde competenties

 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden

Aanbod

 • Tijdelijke voltijdse job van 2/1/2019 tot en met 30/6/2019 (verlenging mogelijk) als kinderbegeleid(st)er in een Nederlandstalig kinderdagverblijf te Brussel.
 • Je krijgt ondersteuning van een vaste begeleider van het groepje (max. 12 kinderen voor 2 begeleidsters) en sociaal pedagogisch verantwoordelijke.
 • Loon volgens barema B2A, anciëniteitsjaar in kinderopvang tellen mee, vervoersonkosten en haard- of standplaatsvergoeding, toeslag voor zaterdag (1x/4 weken). 

Plaats tewerkstelling

Kinderdagverblijf Helmetje 
Dr. Elie Lambottestraat 130, 1030 Schaarbeek

Waar en hoe solliciteren?

Per brief: t.a.v. Mevr. Elke De Vleminck, kinderdagverblijf Helmetje, Dr. Elie Lambottestraat 130, 1030 SCHAARBEEK

Via e-mail: motivatiebrief en CV + kopie van diploma naar helmetje@skynet.be

Solliciteren tot
vrijdag, 21 december, 2018