JES zoekt Coördinator Straathoekwerk

 

De coördinator is, in samenspraak met de directie, verantwoordelijk voor de inhoudelijke en operationele organisatie van het Brussels straathoekwerkteam. Het team bestaat uit 11 medewerkers en een 40-tal jonge vrijwilligers, en is actief in de Brusselse kanaalwijken Maritiem, Oud-Molenbeek, Anneessens en Kuregem. Jaarlijks ondersteunen we een 350-tal jongeren tussen de 14 en de 30 jaar: hun uitdagingen, zorgen en problemen krijgen gehoor maar we zetten vooral in op hun eigen talenten en versterken die. Zo ondersteunen we ook projecten en ideeën van jongeren die zich inzetten voor hun wijk. En we vertalen de analyses van de straat naar beleidsaanbevelingen die de dynamieken en het samenleven in de wijken positief beïnvloeden. Als coördinator heb je een coachend leidinggevende functie. Je wordt zelf ondersteund door de adjunct-coördinator en de lokale projectverantwoordelijke. In samenwerking met de directie en de medewerkers realiseer je de volgende doelstellingen:

Functieomschrijving

 • Je coacht de medewerkers in hun individuele begeleidingen, het opzetten en het begeleiden van de projecten die ze opzetten met jongeren.
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van projecten van en door jongeren
 • Je coacht de medewerkers op het vlak van levenslang leren en permanente bijscholing, zowel individueel als groepsgericht.
 • Je stuurt de rapportage van verschillende projecten aan, zowel cijfermatig als kwalitatief.
 • Je stuurt de planning aan, op korte, middellange en lange termijn, en op zowel strategisch als operationeel vlak.
 • Je organiseert de contacten met de lokale en regionale netwerken, partners en overheden.
 • Je verzorgt de interne communicatie en waarborgt de samenwerking het jeugdwerkteam en het opleidingsteam.
 • Je zorgt voor de vraaggestuurde en trajectmatige ondersteuning aan jonge vrijwilligers door middel van vormingen op maat.
 • Je participeert aan stedelijke overlegstructuren en pleegt overleg met partners en overheden uit diverse sectoren.
 • Je maakt deel uit van het managementteam van de organisatie, geeft mee vorm aan de missie, visie, waarden en het beleid van de organisatie en draagt deze mee uit.
 • Je ontwikkelt, in overleg met directie en medewerkers, innovatieve projecten en praktijken.
 • Je vertaalt de missie en visie in verschillende subsidiedossiers.

Profiel
Kennis en ervaring

 • Je hebt (professionele) ervaring in sociaal werk met jongeren van diverse etnisch-culturele en sociaal-economische achtergronden.
 • Je hebt algemene kennis van de methodiek straathoekwerk, de deontologie van het sociaal werk en de algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken.
 • Ervaring als leidinggevende is een pluspunt.
 • Kennis van de sociaal culturele Brusselse kaart is een troef.
 • Je bent vlot tweetalig (mondeling), kennis van straatcultuur en/of niet-Europese talen is steeds een plus.

Vaardigheden

 • Je kan multitasken.
 • Je kan out of the box denken en krijgt een kick van onconventionele situaties.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je kan een team coachen en leiden.
 • Je kan strategische denkkaders ontwikkelen en beschrijven en van daaruit dossiers schrijven.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Houding en gedrag

 • Je bent een stadsmens met een grote liefde voor Brussel.
 • Je bent flexibel en ondernemend.
 • Je bent discreet en loyaal.
 • Je werkt nauwkeurig en gestructureerd.
 • Je bent kritisch ingesteld, en kan daar op een constructieve en verbindende manier mee aan de slag.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je schaart je achter de visie van JES en wil deze uitdragen.

Specifieke vereisten

 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Aanbod

 • Je werkt in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden.
 • Je krijgt ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.
 • Voltijds contract (37,5u) van onbepaalde duur.
 • Barema volgens PC 329 voor leidinggevend functie: L1.
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Meer informatie over JES vzw (missie, beleidsplan,...) vind je op deze site, over de functie van coördinator straathoekwerk: Thomas Devos, Thomas.devos@jes.be of 0479/520422.

Je wilt je kandidaat stellen? Stuur je motivatiebrief en cv voor 24 januari 2020 naar job.straathoekwerk@jes.be of

Geert Van den Bossche Werkhuizenstraat 3-5
1080 Brussel

Solliciteren tot
vrijdag, 24 januari, 2020