JES Brussels zoekt Coördinator straathoekwerk

 

Functie

Als ‘strateeg’ kick jij op het ontwikkelen en beschrijven van strategische denkkaders, die inzetten in een politieke context, het beleid constructief beïnvloeden en switchen tussen verschillende niveaus.

 • Je blijft het straathoekwerk als werkwijze en methode ontwikkelen naar de eigentijdse noden van de stad. Het vindplaatsgericht werken en jongeren versterken op hun maat en tempo zijn hierbij je leidraad.
 • Je vertaalt de missie en visie van JES in concrete subsidiedossiers.
 • Je stuurt de planning van de werking aan, op korte, middellange en lange termijn.
 • Je stuurt de rapportage van de verschillende projecten aan, zowel financieel als inhoudelijk.
 • Je organiseert overleg met de lokale en regionale netwerken, partners en overheden en participeert aan de stedelijke overlegstructuren.
 • Je vertaalt de signalen en analyses van de straat naar beleidsaanbevelingen die de dynamieken en het samenleven in de wijken positief beïnvloeden.

Als ‘coachend leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het straathoekwerkteam dat 10 medewerkers telt en actief is in de Brusselse kanaalwijken Maritiem, Oud-Molenbeek, Anneessens en Kuregem. Je wordt zelf ondersteund door de directie, de adjunct-coördinator, de projectverantwoordelijke Maritiem en een 50-tal jonge, enthousiaste vrijwilligers.

Het straathoekteam levert schitterend werk met een jaarlijks bereik van een 350-tal jongeren tussen 14 en 30 jaar. Zij krijgen een luisterend oor voor hun uitdagingen, zorgen en problemen, maar eigenlijk gaat het vooral over hun eigen talenten en hoe die te versterken. Jongeren die zich inzetten voor hun wijk, vinden in het team ondersteuning voor hun eigen ideeën en projecten.

 • Je coacht en ondersteunt de medewerkers in hun individuele begeleidingen, het vormgeven en het begeleiden van de projecten die ze opzetten met jongeren.
 • Je coacht de medewerkers op het vlak van levenslang leren en permanente bijscholing, zowel individueel als groepsgericht.
 • Je zorgt voor de vraaggestuurde en trajectmatige ondersteuning aan jonge vrijwilligers door middel van vormingen op maat.

Als mede-beleidsontwikkelaar ben jij de brugpersoon tussen je team en de organisatie:

 • Als lid van het managementteam van de organisatie geef je mee vorm aan de missie, visie, waarden en het beleid van de organisatie en draagt deze mee uit.
 • Je ontwikkelt, in overleg met directie en medewerkers, innovatieve projecten en praktijken.
 • Je zorgt voor de interne communicatie vanuit je team naar de organisatie en omgekeerd.
 • Je waarborgt de samenwerking met het jeugdwerkteam en het opleidingsteam bij JES Brussels.

Kennis en ervaring

 • Je hebt (professionele) ervaring in sociaal werk met jongeren van diverse etnisch-culturele en sociaaleconomische achtergronden.
 • Ervaring als leidinggevende is sterk aanbevolen.
 • Je hebt kennis van de methodiek straathoekwerk, de deontologie van het sociaal werk en de algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken.
 • Je bent vlot tweetalig (mondeling).
 • Kennis van Brussel, straatcultuur en/of niet-Europese talen is een troef.

Vaardigheden

 • Je kan strategische denkkaders ontwikkelen en van daaruit dossiers schrijven.
 • Je kan een team coachen en leiden.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Je kan out of the box denken en krijgt een kick van onconventionele situaties.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

Attitudes

 • Je bent een stadsmens met een grote liefde voor Brussel.
 • Je schaart je achter de visie van JES en wil deze uitdragen.
 • Je zet je kritische ingesteldheid constructief en verbindend in.
 • Je bent stressbestendig.

Specifieke vereisten

Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Aanbod

 • Je werkt in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden.
 • Je krijgt ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.
 • Voltijds contract (37,5u) van onbepaalde duur.
 • Barema volgens PC 329 voor leidinggevende functie: L1.
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Solliciteren 

 • We verwachten je motivatiebrief en cv ten laatste op 30 augustus op geert.vandenbossche@jes.be en els.vaneffelterre@jes.be (op deze twéé mailadressen dus).
 • Op papier kan het ook, stuur je brief en cv naar Geert Van den Bossche, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Brussel.

Meer informatie over JES vzw (missie, beleidsplan, …) vind je op www.jes.be.

Meer informatie over deze specifieke vacature krijg je bij Geert Van den Bossche (geert.vandenbossche@jes.be) of, tussen 10 en 30 augustus bij Els Van Effelterre (els.vaneffelterre@jes.be)

Solliciteren tot
zondag, 30 augustus, 2020