JES Brussel zoekt Adjunct coördinator Brussels straathoekwerk

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie  voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We willen kinderen en jongeren versterken. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

Met nieuwe projecten en methodieken gaat JES steeds op zoek naar manieren om beter tegemoet te komen aan de vragen van haar doelgroep.

Functieomschrijving

Het straathoekwerkteam bestaat uit 9 medewerkers waaronder de coördinator. Het team is voornamelijk actief in de Brusselse kanaalzone (Oud-Molenbeek, Kuregem, Anneessens).  Straathoekwerkers stappen zelf op de jongeren af. Door de leefwereld van jongeren op te zoeken, bereiken straathoekwerkers jongeren die anderen niet bereiken. De groepswerkers van het team gaan collectief met jongeren aan de slag  vanuit het potentieel en de talenten van jongeren. Tot slot doen we ook aan signaalwerk en maken we verbinding met instellingen en beleid.

De Adjunct-Coördinator ondersteunt de coördinator en het team bij de uitbouw van de werking. De focus ligt hierbij op het mee richting geven aan de strategische en operationele doelstellingen verbonden aan het straathoekwerk. Daarnaast ontwikkel, beheer en ondersteun je projecten.  Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met jongeren en/of andere medewerkers van het team en JES.

De functie is een relatief nieuwe functie binnen het straathoekwerkteam en zal daarom in samenspraak met de directie en coördinator ook ”on the job” verder vorm gegeven worden.

Concreet

 • Je bent verantwoordelijk voor de thematische projecten die verbonden zijn aan het SHW. Concreet betekent dat op dit moment projectverantwoordelijke “Jongeren en Politie”
 • Je staat in staat voor de dagelijkse opvolging van het straathoekwerkteam. Je coacht samen met de coördinator de medewerkers in hun individuele begeleidingen en het opzetten en het begeleiden van de projecten die ze opzetten met jongeren
 • Je vertegenwoordigt samen met de coördinator de organisatie in verschillende netwerken en bouwt een relatie op met de verschillende (lokale) stakeholders
 • Je bereidt de teamvergaderingen voor en begeleidt deze samen met de coördinator;
 • Je werkt mee aan het opstellen van inhoudelijke en/of beleidsmatige dossiers en de rapportage over de organisatie en haar deelwerkingen aan het eigen bestuur en de subsidiërende overheden
 • Je volgt registraties van de straathoekwerkers op
 • Je vertaalt mee de organisatiedoelstellingen naar de concrete praktijk

Kennis en ervaring

 • Kennis van en inzicht in de leefwereld van Brusselse jongeren uit de kanaalzone
 • Minimum 5 jaar professionele ervaring in sociaal (cultureel) werk met jongeren van diverse etnisch-culturele en sociaaleconomische achtergronden
 • Kent de Brusselse (institutionele) context goed
 • De organisatietaal is Nederlands, daarom verwachten we een goede kennis van het Nederlands  en de bereidheid om de taal verder aan te leren
 • Algemene kennis van de methodiek straathoekwerk, de deontologie van het sociaal werk en de algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken zijn een pluspunt
 • Ervaring met beleidswerk is een pluspunt

Vaardigheden

 • Kan zelfstandig werken: structuur aanbrengen in de eigen taken
 • Is in staat om gesprekken  te voeren met zowel jongeren als beleidsmakers
 • Kan plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen aanwenden om deze doelen te realiseren
 • Kan coachen en medewerkers motiveren
 • Kan netwerken opbouwen en onderhouden
 • Kan samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat

Houding en gedrag

 • Kan actief en constructief om met diversiteit
 • Is discreet, constructief, integer en loyaal
 • Beschikt over het nodige inlevingsvermogen: is zich bewust  van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • Is flexibel: kan zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen
 • Zelfontwikkeling: besteedt aandacht aan de eigen ontwikkeling en het continu aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis.
 • Onderschrijft de waarden van JES vzw

Aanbod

 • VT contract van onbepaalde duur
 • Barema PC 329
 • Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
 • Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren en flexibele recuperatie van overuren
 • Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden
 • Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
 • Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Meer info?
Hanne Stevens, coördinator straathoekwerk - GSM: 0488 71 46 84 - Mail: hanne.stevens@jes.be

Geïnteresseerd?
Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.
Je motivatiebrief en CV stuur jenaar job.brussel@jes.be aan Inge Van Brabant zakelijk directeur

Solliciteren tot
zondag, 17 oktober, 2021