De Overmolen zoekt Projectverantwoordelijke/Instructeur kompanie@home

 

Functieprofiel

 • Klanten
  • U verwijst klanten door.
  • U bewaakt de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Medewerkers tewerkgesteld in inschakelingsbanen
  • U coacht het team dat op regelmatige basis samenkomt
  • U instrueert verschillende vaardigheden (professioneel technisch en attitudes) die te ontwikkelen zijn door medewerkers tewerkgesteld in inschakelingsbanen.
  • U volgt de planning en de organisatie van het werk van de medewerkers in inschakelingsbanen mee op.
  • U evalueert samen met de trajectbegeleider het functioneren van de medewerkers in inschakelingsbanen.
 • Communicatie
  • U communiceert mondeling en schriftelijk over het project.
  • U levert een bijdrage aan het jaarverslag en projectdossiers.
  • U werkt presentaties uit.
 • Netwerken
  • U bent het gezicht van het project.
  • U overlegt regelmatig met de projectverantwoordelijke van Kompanie@home bis.
  • U neemt deel aan zorgoverleg.
  • U werkt nieuwe partnerschappen uit.
 • Financiën
  • U volgt het innen van betalingen van klanten op.
 • Beleid
  • U werkt het project inhoudelijk verder uit.
  • U werkt beleidsaanbevelingen vanuit het project uit en bespreekt deze met collega’s en directie. 

Competenties

Kennis:

 • kennis van thuiszorgsector
 • kennis van sociale kaart van sociale economie en thuiszorgsector in Brussel
 • kennis van het Nederlands (schriftelijk en mondeling) en Frans

Vaardigheden:

 • omgaan en coachen van medewerkers in inschakelingsbanen
 • pedagogische vaardigheden
 • interculturele vaardigheden
 • deontologisch handelen
 • mondelinge en schriftelijke communicatie
 • office-pakket

Gedragsgerichte competenties:

 • klantgerichtheid: u onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar, rekening houdend met het belang van de organisatie.
 • plannen en organiseren: u brengt structuur in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van situaties.
 • controleren: u bewaakt de kwaliteit van de prestaties van het team en de individuele medewerkers. U draagt er zorg voor dat het werk effectief en efficiënt gebeurt.
 • probleemoplossend vermogen: u herkent problemen en zoekt naar mogelijke oorzaken. U stelt efficiënte oplossingen voor en voert deze uit

Aanbod

Ondersteuning vanuit de raad van bestuur en het huidige team.

 • Mogelijkheid tot eigen inbreng en initiatieven.
 • Leerkansen tot een professionele ontwikkeling.
 • Een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team.
 • Een organisatie met boeiende en uitdagende perspectieven. 

Tewerkstellingsplaats: Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Arbeidsvoorwaarden:

 • 19 uur per week
 • Onbepaalde duur
 • Loon volgens de barema’s die gelden in paritair comité 329.01

Sollicitatiebrief en CV sturen naar Johnny.demot@deovermolen.be ten laatste op 25 oktober 2020. Selectiegesprekken worden zo spoedig mogelijk erna georganiseerd. Vragen naar extra informatie kan via mail bij vacatures@deovermolen.be

Solliciteren tot
zondag, 25 oktober, 2020