De Kaai vzw zoekt Hulpkok

 

Functie

Doel:

 • Gezonde, lekkere en goedkope dagmenu bereiden.

Verantwoordelijkheden in verband met de functie:

 • Voorbereidingen van de maaltijd
 • Verwerken van de overschotten
 • Opruimen van de keuken en de keukenuitrusting
 • Veilig werken en de HACCP-wetgeving respecteren (mogelijkheid tot opleiding

Halftijds (19 uur)

 • Variabel uurrooster te bepalen in overleg
 • Openingsdagen: maandag tot vrijdag
 • Occasioneel avond- en weekendwerk
 • Overuren worden niet uitbetaald, wel gerecupereerd.

Vereist kennisniveau

 • Lager OF Hoger secundair onderwijs
 • Basis Nederlands wenselijk (bij voorkeur 1.2.)

Opleidingsmogelijkheden

 • Opleiding en begeleiding op de werkvloer
 • Mogelijkheid tot volgen van verschillende externe opleidingen tijdens of na de werktijd: HACCP, EHBO, kooklessen, lessen Nederlands, ….. afhankelijk van de noden van de persoon.

Persoonlijkheidskwaliteiten in verband met de functie:

 • Bedrijfsidentificatie: weet waar de organisatie voor staat en wat zij belangrijk vindt. Respecteert de binnen de organisatie gangbare procedures en afspraken. Zet zich ten volle in en stelt zich loyaal op.
 • Klantgerichtheid: houdt het belang van de bezoekers voor ogen, benadert hen op een vriendelijke manier, toont begrip en geduld. Blijft beleefd. Heeft voeling met de doelgroep ‘senioren en zorgbehoevenden’ en kan zich aan hen aanpassen.
 • Samenwerken: is stipt en komt zijn afspraken na. Respecteert het werk van zijn/haar collega’s, deelt nuttige informatie, ervaringen, inzichten met anderen. Is vriendelijk en respectvol in de omgang met anderen, kan op een gepaste wijze communiceren met collega’s en bezoekers.
 • Resultaatsgericht werken: is goed op de hoogte van de eigen doelstellingen, respecteert de gestelde deadlines. Is er op gericht goed resultaat af te leveren.
 • Gedrevenheid: toont enthousiasme, is positief ingesteld. Neemt uit eigen beweging de eigen taken en verantwoordelijkheden op.

Interesse?
Stuur je CV met motivatiebrief T.A.V de heer Pieter Bogaert, naar info@dekaaivzw.be
Solliciteren kan tot en met 31 oktober. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 november 2020. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Heb je nog vragen? Stuur een mail: pieter.bogaert@dekaaivzw.be of bel naar 02 705 14 00.

Solliciteren tot
zaterdag, 31 oktober, 2020