Castor zoekt een Coach Trajectbegeleider

Functieomschrijving
Het oriënteren van jongeren naar een voltijds engagement.
Contact met werkgevers. Op zoek gaan naar werkplekken en externe samenwerkingsverbanden met onze promotoren. Jongeren begeleiden in hun traject naar tewerkstelling toe. Bijhouden VDAB-dossiers, ingeven afwezigheden werkvloer, overlegmomenten CLB en leerlingenbegeleiding. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden om het netwerk rond onze jongeren in contact te brengen met elkaar.

Profiel
- In het bezit zijn van een model 2, uittreksel strafregister
- Vereiste studies: professionele bachelor Onderwijs
- Kunnen lesgeven in Project Algemene Vakken
- Leraar 2de en 3de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties
• Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
• Het leerlingenvolgsysteem invullen en de coördinator, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden ...
• Lessen en gesprekken voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
• Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
• Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne centrumreglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren

Persoonsgebonden competenties
• Regels en afspraken nakomen
• Zelfstandig werken
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Samenwerken als hecht team

Aanbod
• Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
• Contract van bepaalde duur - van 24 januari 2022 tot 30 juni 2022
• Deeltijds - 18 uren per week (10/20ste )
• Dagwerk

Plaats tewerkstelling
GO! Centrum Leren Werken Castor
Campus Anderlecht

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: gio.deweerd@clwcastor.be contact: Gio De Weerd

Solliciteren tot
maandag, 31 januari, 2022