Buurthuis Bonnevie zoekt Technisch verantwoordelijke

 

Buurthuis Bonnevie is op zoek naar een Projectverantwoordelijke om :

 • Het lopende project "Check Your Home" verder te zetten zoals het ontwikkeld werd in het kader van het Duurzame Wijkcontract « Weststation ».
 • Zijn/haar technische kennis en vaardigheden ter beschikking te stellen van de andere diensten van het Buurthuis Bonnevie (Dienst Gebruik, Dienst Renovatie-advies, Huisvestingsdienst).
 • co-Coördinatie van de Technische dienst Bon{FIX} in duo met de dienstverantwoordelijke 

Opdrachten

Hoofdopdracht van de technisch verantwoordelijke is het project « Check Your Home » verder te zetten zoals vandaag reeds in de praktijk gebracht, conform de projectfiche binnen het Duurzaam Wijkcontract (voorzien einde project : 05/2023). Om dit te doen moet hij/zij :

 • Samen met de medewerkers van de technische dienst Bon{FIX}, de initiële technische check en het onderhoud uitvoeren ;
 • Een kortgeschoold publiek vormen en motiveren om aan de slag te gaan binnen een vernieuwende sector van lage-energie-woningen (interne vormingen, kwaliteitscontrole op de werf, …) ;
 • Bewoners van passiefwoningen, via een gepersonaliseerde opvolging, aanmoedigen om hun woning te onderhouden ;
 • Contacteren van bewoners en hun vragen opvolgen (telefonisch, plaatsbezoeken, opmaak van offertes, opvolgen van werken en bijhorende facturatie, ...) ;
 • Verantwoordelijkheid opnemen voor het logistieke, administratieve en de financiële opvolging van de dienst Check Your Home.
 • Samenwerken met diverse projectpartners (Dienst Gemeenteëigendommen van de gemeente, SVK Mais, CLTB, buurtbewoners, OCMW Sint-jans-Molenbeek, Aircube, Netwerk Wonen, Greenloop, Febio/Febisp) ;
 • Bijkomende opdrachten bestaan uit de verdere uitbouw en verderzetting van de dienstverlening Check Your Home en het realiseren van transversale acties. Zo zal de verantwoordelijke ook gevraagd worden om :
 • Technische steun te verlenen (technische analyse, opvolging van de werken, …) binnen de dienst Bon{FIX} die technische kleine interventies realiseert in de wijk (loodgieterij, sanitair, chauffage, elektriciteit, schilderwerken, tuinwerken, klein schrijnwerkerij).
 • Dit pilootproject, afhankelijk van de terreinervaringen, verderzetten en de resultaten ervan in een jaarlijks activiteitenrapport weer te geven. Daarnaast ook kijken naar mogelijke bijsturingen, op zoek gaan naar geïnteresseerde klanten en waar mogelijk ook mee de nodige ondersteuning/subsidiëring voor dit project te zoeken of vinden om dit te kunnen verderzetten.
 • Samenwerken met de ploeg « Gebruik » die de huurders begeleidt in het energievriendelijk gebruik van de woning en in het verhogen van hun begrip van hun lage energiewoning/passiefwoning. ;
 • Participeren /samenwerken met de andere diensten van het Buurthuis Bonnevie om een geïntegreerde en integrale aanpak van de projecten te bewerkstelligen.

Profiel

We zoeken een persoon die technische kennis over bouwtechnieken (en specifiek deze van lage energie of passiefwoningen) linkt aan het aansturen en vormen van een technische ploeg met aandacht voor het projectbeheer van dit geheel. Deze persoon beschikt idealiter over volgende competenties :

 • Is houder van een diploma technisch ingenieur of bouwingenieur, met diverse werkervaring inzake de sector of gelinkt aan de functie ;
 • Heeft een goede kennis van de tweede landstaal ;
 • Is in het bezit van een rijbewijs B ;
 • Beschikt over de vaardigheid om een analyse te maken van een gebouw en mogelijke energieverliezen ;
 • Ken een vormingspakket opstellen en kennis overdragen op individuele basis maar ook groepsgericht,
 • Bezit de kennis of ervaring bij het gebruik van methodieken om specifieke doelgroepen/diverse publieken te vormen ;
 • Toont betrokkenheid op milieuproblematieken of de Brusselse woonthematiek ;
 • Geeft blijk van zin tot initiatief, creativiteit en autonoom handelen ;
 • Is vlot in relationele omgang en toont sociale betrokkenheid;
 • Werkt vlot in ploeg samen ;
 • Voelt zich goed in directe contacten met diverse doelpublieken, en meer specifiek met kwetsbare doelgroepen in Brusselse volkswijken ;
 • Beschikt over redactionele vaardigheden, dit in een synthetische en analytische geest ;
 • Gaat zelfstandig aan de slag met softwareprogramma’s, meer bepaald Excel, Word, PowerPoint, Outlook, kennis van PREZI en Publisher is een pluspunt ;
 • Heeft zicht op de institutionele contex en structuren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kennis het Brusselse middenveld is een meerwaarde ;
 • Is occasioneel beschikbaar zijn voor avond of weekendwerk.

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur, vanaf 1 augustus 2021 (om zo één maand dubbel te lopen met de huidige projectverantwoordelijke) ;

 • Een salaris conform het barema B1b of B1c, volgens het paritair comité 329 en anciënniteit afhankelijk van relevante werkervaring ;
 • Een gevarieerd takenpakket, samenwerkend in een dynamische ploeg waar je mee werk maakt van de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners en de vermindering van de energieconsumptie van ons publiek ;
 • Kansen tot continue bijscholing en vorming in de domeinen van stedelijke renovatie en sociale toegankelijkheid van kwalitatieve woningen voor iedere Brusselaar ;
 • Een aangename en breed gewaardeerde werkomgeving in een Brusselse volksbuurt in hartje Molenbeek.

Interesse, stuur ons je CV en motivatiebrief dan voor 15/06/2021,
Per post : Buurthuis Bonnevie vzw ter attentie van Lieven Monserez Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek
Of per mail : lieven.monserez@bonnevie40.be

We voorzien voor de geselecteerde kandidaten gesprekken op donderdag 17 juni 2021 tussen 9 en 13u.

Solliciteren tot
dinsdag, 15 juni, 2021