Brussels Platform Armoede zoekt Ondersteuner/beleidsmedewerk(st)er

 

Het Brussels Platform Armoede is voor snelle indiensttreding op zoek naar een ondersteuner/ beleidsmedewerk(st)er. De vzw Brussels Platform Armoede (BPA) is de netwerkorganisatie van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen. In deze verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord (zie http://www.netwerktegenarmoede.be/over-ons/6-criteria voor meer uitleg). Het BPA werkt nauw samen met Het Netwerk tegen Armoede.

Taken

De ondersteuner/beleidsmedewerk(st)er van het Brussels Platform Armoede staat in voor volgende taken:

Taken ondersteuning

 • Ondersteuning van de 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen in hun werking gebaseerd op de 6 erkenningscriteria (mensen in armoede verenigen, geven van vorming, beleidsmatig werken, …).
 • Inhoudelijke en methodologische ondersteuning van het beleidsgerichte werk van de Brusselse verenigingen.
 • Stimuleren van samenwerking en uitwisseling tussen de verenigingen.
 • Mee organiseren van sensibiliseringsacties (ondermeer in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede).

Taken beleidswerk

 • Inhoudelijke opvolging van een aantal specifieke beleidsdomeinen (bv. Vrije tijd en sport/migratie)
  • Opmaak van beleidsdossiers gebaseerd op ervaringen en adviezen uit de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen.
  • Opvolgen van relevante beleidsevoluties en deze terugkoppelen naar de verenigingen.
 • Opvolgen van het beleidsgericht werk van de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen
 • Contacten en samenwerking met overheidsinstanties, partnerorganisaties, het brede middenveld en politici
 • Opzetten en opvolgen van acties om aan de hand van deze dossiers het beleid te beïnvloeden
 • Intern en extern communiceren van beleidsdossiers

Profiel

Volgende zaken worden verwacht van kandidaten voor deze functie:

 • Diploma bachelor of master in een menswetenschappelijke richting
 • Inzicht in en kennis van armoede
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (o.a. redactionele vaardigheden voor dossiervorming en verslag, zowel met mensen in armoede als met beleidsverantwoordelijken kunnen contacten leggen, …)
 • Een eerste relevante werkervaring achter de rug hebben
 • Goede kennis van het Frans en het Nederlands
 • Kennis van de Brusselse institutionele context
 • Ervaring in armoedebestrijding is een pluspunt

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur met 75% tewerkstelling
 • Loon conform met de socioculturele sector (paritair comité 329)
 • Inzet in een boeiende en collegiale werkomgeving
 • Indiensttreding: zo snel als mogelijk

Procedure

Kandidaturen moeten ten laatste op donderdag 14 november bezorgd worden aan Emma Janssen, coördinator Brussels Platform Armoede (emma.janssen@netwerktegenarmoede.be). Een motivatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV waaruit uw opleiding(en), uw ervaring en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. De geselecteerde kandidaten zullen op 15 november een schriftelijke proef ontvangen, waarvoor zij 48 uur de tijd krijgen om deze in te dienen. Gesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland op woensdag 20 november tussen 12h00 en 15h00.

Bijkomende informatie nodig? Daarvoor kan je terecht bij Emma Janssen (coördinator Brussels Platform Armoede; emma.janssen@netwerktegenarmoede.be of 02/204.06.51)

Solliciteren tot
donderdag, 14 november, 2019