Beroepenpunt zoekt Consulent project Jongeren / NEET's

 

Verantwoordelijkheden en taken
Verwezenlijking van het project 'Jongeren / NEET's bij het Beroepenpunt' met het oog op de duurzame inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt. Het project heeft als doel jongeren die hebben afgehaakt of dreigen af te haken t.o.v. de instellingen en de werkelijke situatie van de arbeidsmarkt opnieuw te mobiliseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • In samenwerking met de projectbeheerder Jongeren / NEET's werken.
 • De jongeren op het terrein contacteren en mobiliseren.
 • De moeilijkheden van de jongeren identificeren teneinde ze naar gepersonaliseerde hulp door te verwijzen.
 • Met de socioprofessionele inschakelingspartners samenwerken en ze sensibiliseren over de problematiek.
 • Individuele gesprekken houden teneinde de mogelijke oplossingen onder de aandacht te brengen. 
 • De jongeren, individueel of in groep, informeren over de specifieke eigenschappen van de sectoren, de mogelijke opleidingen en beroepsmogelijkheden. 
 • Opleidingen en workshops die aan de specifieke behoeften zijn aangepast, animeren.
 • Geïndividualiseerde hulp bieden aan de jongeren die materiële, financiële of morele moeilijkheden ondervinden.
 • De regels naleven die door het ESF werden opgesteld door de beheersgids te volgen.

Profiel

Diploma : Bachelor

Gewenste beroepservaring

 • Ervaring met jongeren en, bij voorkeur, NEET's
 • Kennis van en ervaring met de partners in socioprofessionele inschakeling van het Brussels Gewest: 
 • Ervaring in multimedia 
 • Teammanagement .
 • Ervaring in animatie van workshops en persoonlijk advies.

Talenkennis:

 • Kennis van de moedertaal
 • Geschreven moedertaal  Beheersing
 • Gesproken moedertaal Beheersing

Talenkennis 

 • Tweede Brusselse gewesttaal is een troef
 • Actieve kennis: zeer goed begrip bij lezen en luisteren en goede mondelinge kennis.

Kennis:

 • Buroticakennis
 • Windows
  • Word: gebruik van verschillende functies
  • Outlook: gebruik van verschillende functies (individuele agenda, archivering, groepen van contactpersonen...) op zelfstandige basis.
  • Windows: gebruik van de functies "verkenner", "snelkoppelingen", "aanmelding op het netwerk".
  • Internet: goede kennis
  • Sociale netwerken: publicaties en promotie van evenementen (Facebook enz.).
 • Kennis van de activiteitensector
 • Beroepservaring of minstens kennis van de problematiek en sterke interesse voor het doelpubliek.
 • Kennis van Actiris en de spelers in socioprofessionele inschakeling.
 • Organisatorisch schema van het Beroepenpunt en Actiris. 
 • Uitgebreid tot alle directies van Actiris.
 • Producten en diensten die Actiris aan zijn klanten aanbiedt.            
 • Uitgebreid tot alle producten en diensten van Actiris.
 • Institutioneel kader van Actiris
 • Algemene basiskennis

Vaardigheden:

 • In verband met de verantwoordelijkheden van de functie en de vereiste kennis.

In de loop van de procedure en ten laatste voor de aanwervingsdatum moeten de volgende documenten worden bezorgd:

 • Kopie van het diploma (+ officiële equivalentie indien diploma afkomstig is van een ander land dan België)
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.

Wij bieden:

 • Een ABD tot 31/12/2019
  • Voltijdse job (38u/week)
 • Een bezoldiging volgens barema naargelang van het functieniveau 
 • 11 opleidingsdagen per jaar
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven: 35 jaarlijkse verlofdagen bovenop de wettelijke feestdagen, flexibel uurrooster enz.
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een tweetaligheidstoelage
 • Vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een premie voor verplaatsingen met de fiets
  • Datum indiensttreding: ASAP.

Aandacht! Gelieve voor deze werkaanbieding uw CV en motivatiebrief met vermelding van de referentie 825797 op te sturen ter attentie van de rekruteringsconsulent, Dhr. Collin KOOLENBRANDER, via ckoolenbrandercv@actiris.be

Solliciteren tot
zaterdag, 15 juni, 2019