Atelier Groot Eiland zoekt maatschappelijk werker

 

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en alzo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. Bovendien zetten we hard in op integratie, solidariteit en emancipatie. Ons doelpubliek zijn langdurig werklozen, kortgeschoolde Brusselaars met weinig of geen arbeidservaring die vaak kampen met een meervoudige welzijnsproblematiek.

Takenpakket

 • Ontwikkelen van een gedeelde en gedragen visie op armoede en armoedebestrijding
 • Ontwikkelen van een meetinstrument om brede competenties in kaart te brengen:
 • Opleiding – vorming van begeleidend personeel (instructeurs, trajectbegeleiders, jobcoaches,…) zodat zij meer inzicht en kennis verwerven over armoede en zo hun kijk op armoede verbreden
 • Ondersteuning van de trajectbegeleiding en jobcoaches en vertrouwenspersoon van de persoon in armoede
 • Organiseren van studiedagen - uitdragen van het gedachtengoed in andere organisaties

Competenties

 • Beschikken over een diploma maatschappelijk assistent of vergelijkbaar diploma of ervaring
 • Verbindend kunnen werken
 • Luisterende en open houding
 • In dialoog kunnen gaan met mensen in armoede en met hulpverleners
 • Zelfstandig en resultaatsgericht kunnen werken en in team kunnen werken
 • Zin hebben om in Brussel en een meertalige context aan de slag te gaan
 • Goede kennis van het Nederlands en Frans

Wij bieden

 • Contract bepaalde duur van 01/09/2019 – 31/08/2020
 • een deeltijdse functie (19/38u)
 • werkplaats:  Atelier Groot Eiland – Henegouwenkaai 29 – 1080 Brussel
 • barema paritair comité 329. (zie www.vso.be)

Graag solliciteren voor 1/08/2019 bij:

Katlijn Osselaer, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel, 02/511 72 10

of katlijn@ateliergrooteiland.be

Solliciteren tot
donderdag, 1 augustus, 2019