Actiris zoekt Organisatie-ontwikkelingsspecialist

 

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners.

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden. Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

Missie

Als deskundige organisatieontwikkeling sta je in voor de implementatie, de opvolging en de begeleiding van Actiris en zijn personeel bij projecten en processen in het kader van de organisatieontwikkeling. Je wordt ook geacht de creatie en de evolutie van het HR-beleid, dat een transversale impact heeft, al dan niet op de medewerkers, te stimuleren en/of eraan deel te nemen.

Verantwoordelijkheden

Om uw opdracht te volbrengen voert u de volgende taken uit:

 • Identificeren en uitwerken van voorstellen voor organisatieontwikkeling;
 • Uitbouwen, implementeren, begeleiden en evalueren van processen die verband houden met organisatieontwikkeling;
 • Instaan voor de samenwerking en de samenhang met de andere diensten en instanties die zich met organisatieontwikkeling bezighouden;
 • Invoeren, integreren en verankeren van het beleid en de processen die binnen de overheidsdienst verbandhouden met organisatieontwikkeling;
 • De organisatie en zijn personeel bij deze implementering begeleiden;
 • Toelichten van de organisatorische beleidslijnen voor Actiris en tot stand brengen van instemming hiermee;
 • Bevorderen van de organisatieontwikkeling binnen en buiten Actiris;
 • De rol van referent inzake ontwikkeling van de organisatie opnemen.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je bent in staat om de strategische richtlijnen van de instelling te integreren in uw analyses, beslissingen en acties in een langetermijnperspectief;
 • Je beschikt over uitstekende analysevaardigheden, je bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende informatie-elementen en de gevolgen van de genomen beslissingen op de verschillende diensten en directies in acht te nemen,
 • Je werkt autonoom en doeltreffend in de verwezenlijking van uw opdrachten;
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en bent in staat uw standpunt op een assertieve, een diplomatieke manier over te brengen;
 • Je stelt verandering op prijs, je bent flexibel en kan je vlot aanpassen aan anderen en aan de omgeving waarin je evolueert;
 • Je beschikt over kennis in de methodologie voor verandering en projectmanagement;
 • Kennis van het Frans is een belangrijke troef aangezien je regelmatig zal samenwerken met Franstalige personeelsleden; je begrijpt teksten en conversaties in het Frans en spreekt ook Frans.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.

Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaarvervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen

 • Een voltijds vervangingscontract;
 • Een bruto maandsalaris van 3731€ voor 5 jaren anciënniteit en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving;
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik hier om te solliciteren of bezoek onze website, www.actiris.be en dit tenlaatste op 20-08-2021.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een preselectie (gespreken/of test). Vervolgens zullen de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek en/of assessment.

Actiris: werk voor iedereen! Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten: In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien erkenning van de verworven ervaring is voorzien.
Solliciteren tot
vrijdag, 20 augustus, 2021