Actiris zoekt Jobhuis-coördinator

 

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners.

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

De dienst Lokale Coördinaties maakt deel uit van de directie Partnerships en Tewerkstellingsprogramma's en heeft de belangrijke opdracht om de synergie tussen de verschillende lokale en regionale tewerkstellings- en opleidingsvoorzieningen te versterken. Op deze manier kunnen we een betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers garanderen.

Het team bestaat uit 12 jobhuiscoördinatoren, een administratief medewerker, een verantwoordelijke en een adjunct-verantwoordelijke.

Je kantoor is op de hoofdzetel van Actiris, naast het metrostation “Madou”, maar je zal voornamelijk werken in een van de 17 jobhuizen van het Brussels Gewest.

Missie

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid met de lokale partners van het Jobhuis. Daarnaast fungeer je als SPOC voor Actiris en beantwoordt allerhande vragen die afkomstig zijn van de lokale partners (zowel Nederlandstalige als Franstalige partners). 

Verantwoordelijkheden

 • Je coördineert de activiteiten van het Jobhuis;
 • Je moedigt de ontwikkeling van door de partners gedragen lokale projecten aan en volgt deze verder op;
 • Je evalueert voorgaande projecten, analyseert de resultaten en doet voorstellen voor toekomstige acties en projecten;
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het netwerk van Jobhuizen en verspreidt relevante informatie;
 • Je vertegenwoordigt Actiris in het stuurcomité van het Jobhuis :
  • coördineren, organiseren en opvolgen van de vergaderingen met de verschillende partners (zowel Nederlandstalige als Franstaligen organisaties) ;
  • opstellen van het jaarlijks actieplan, het activiteitenverslag en ieder ander document dat nodig is voor de opvolging van de Jobhuizen en de stuurcomités ;
  • antwoorden op de vragen en verzoeken van potentiële partners;
 • Je stimuleert en verzorgt de samenwerkingsverbanden en de complementariteit tussen het Actiris-agentschap van jouw gemeente(n), de diensten van Actiris en de partners;
 • Je neemt actief deel aan de transversale opdrachten van de dienst.

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma en minstens twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie of in de coördinatie van projecten met een samenwerkingsnetwerk.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden:  een standpunt met overtuiging overbrengen of verdedigen, rekening houdend met je gesprekspartners.
 • Je stelt je beschikbaar en luisterbereid op teneinde de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen
 • Je staat open voor de verwachtingen van je gesprekspartners die een situatie niet op dezelfde manier zien of die niet dezelfde belangen hebben, je hebt ook begrip voor hun verwachtingen en bent in staat om de situatie te analyseren met de bedoeling tot een akkoord voor alle betrokkenen te komen.
 • Je hebt een open geest en slaagt er vlot in nieuwe methodes, benaderingen of oplossingen te zoeken of te ontwikkelen.
 • Je bent in staat om zelfstandig te kunnen werken.
 • Je bent bereid om je collega's te ondersteunen en actief bij te dragen tot een positieve groepsdynamiek.
 • Je communiceert op een diplomatische en verbindende manier.
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans; je zult namelijk samenwerken met verschillende Franstalige lokale organisaties.
 • Je bent gedreven om de Brusselse tewerkstellingsproblematiek met één actie tegelijk aan te pakken.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.

Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

 Contract en voordelen :

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een bruto maandsalaris van 3494€ voor 2 jaren anciënniteit en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving;
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

 Klik op deze link om te solliciteren via de website en dit vóór 27-05-2021. 

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zullen de beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek 

Solliciteren tot
donderdag, 27 mei, 2021