Actiris zoekt Evaluator

 

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen wee elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte enr elevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

De directie Beschikbaarheid is op 01 januari 2017 opgericht binnen Actiris en bestaat uit twee departementen, waaronder het departement "Controle van de Beschikbaarheid". Het team bestaat uit een veertigtal evaluatoren en een tiental administratieve medewerkers die samen de missie hebben om Brusselse werkzoekenden te informeren, te ondersteunen en hun zoekacties naar werk te evalueren.

Missie

Als evaluator zal je de actieve en passieve beschikbaarheid en het zoekgedrag van Brusselse werklozen onderzoeken en beoordelen door middel van gesprek en de beschikbare gegevens.

Verantwoordelijkheden

 • Je bevraagt het zoekgedrag naar werk in een persoonlijk gesprek, om zo tot een neutrale evaluatie van de geleverde inspanningen te komen;
 • Je analyseert alle beschikbare gegevens (dossiers, documenten, info tijdens het persoonlijk gesprek …) teneinde het zoekgedrag naar werk positief of negatief te evalueren in het licht van de wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • Je contacteert de referent-consulent bij vragen over een werkzoekende;
 • Je neemt in elk dossier op individuele of collectieve wijze een eindbeslissing;
 • Je beantwoordt de vragen van de werkzoekenden en informeert hen over of verwijst hen door naar andere diensten van Actiris of partners;
 • Je volgt langdurig werkzoekenden die niet (meer) in begeleiding zijn bij Actiris, op;
 • Je voert tenslotte ook de administratieve taken uit die verbonden zijn aan je functie.

Profiel

Je beschikt over een Bachelor- of Graduaatsdiploma, bij voorkeur met een sociaal-maatschappelijke of juridische oriëntatie.

Je bent in staat om:

 • verzamelde informatie op een kritische manier te beoordelen en je te verzekeren van de juistheid van de gegevens;
 • kwaliteitsvol werk te leveren;
 • gebruik te maken van de beschikbare instrumenten om storingen op te sporen en de nodige acties te ondernemen om deze te verhelpen;
 • efficiënt te handelen in het kader van uw opdrachten, zelfs onder spanning of druk;
 • een boodschap op een duidelijke en gestructureerde manier over te brengen.

Bovendien beschik je over

 • minstens 2 jaar ervaring in gesprekstechnieken
 • goede kennis van MS Office
 • actieve kennis van de 2de gewesttaal; je zal werken in een tweetalig team.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever 

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen 

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een bruto maandsalaris van 2481€ voor 2 jaren anciënniteit, met de mogelijkheid om bijkomende, relevante jaren ervaring te laten erkennen bij de aanwerving.
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik hier om te solliciteren of bezoek onze website, www.actiris.be en dit vóór 20-08-2021.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.
Solliciteren tot
vrijdag, 20 augustus, 2021