Actiris zoekt Dossierbeheerder voor de Personeelsdienst

 

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies. De dienst Administratief Beheer van het Personeel staat in voor de samenstelling en het beheer van de administratieve dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden, alsook voor het beheer van hun aan- en afwezigheden. De dienst is ook verantwoordelijk voor de berekening van de administratieve en geldelijke anciënniteit van de personeelsleden.

Missie

Je zal instaan voor het volledige beheer van de dossiers opdat ze worden afgewerkt en opdat hun kwaliteit wordt gegarandeerd in het belang van de klanten.

Verantwoordelijkheden

Als polyvalent beheerder van de personeelsdossiers zal de volgende taken uitvoeren:

 • De administratieve dossiers van de medewerkers samenstellen;
 • De gegevensbank encoderen en opvolgen;
 • De eerdere dienstjaren valoriseren en de geldelijke anciënniteit berekenen;
 • De affectatiewijzigingen beheren en deze wijzigingen administratief opvolgen in de gegevensbank;
 • De statutaire loopbanen administratief verwerken (bevordering, functionele loopbaan, berekening ziektekrediet enz.);
 • De aanvragen tot vermindering van de arbeidsprestaties verwerken die in het statuut en andere reglementeringen en wetten zijn voorzien;
 • De afwezigheden wegens ziekte en dergelijke verwerken. Deze afwezigheden administratief beheren;
 • De medische controles beheren;
 • Arbeidsongevallen beheren;
 • De CERTIMED-facturen beheren.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma Bachelor met reeds een eerste ervaring in personeelszaken.

Je bent in staat om:

 • doeltreffend en nauwkeurig te werken via het toepassen van de richtlijnen en procedures;
 • je te organiseren en je prioriteiten doeltreffend te beheren;
 • betrouwbaar te handelen, respect te tonen en discreet om te gaan met verwerkte informatie;
 • je aan te passen en flexibiliteit te tonen;
 • op een diplomatieke en assertieve manier te communiceren;
 • een goede teamspirit te tonen;
 • klantgericht te handelen.

Bovendien beschik je over:

 • goede computervaardigheden (Word, Outlook)

De kennis van de tweede gewesttaal wordt beschouwd als een sterke troef, daar je zal werken in een tweetalige organisatie.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever 

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, indien de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsenlenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen

 • Een voltijds vervangingscontract
 • Een bruto maandsalaris van 2388 € met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving.
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik hier om te solliciteren of bezoek website, www.actiris.be en dit tenlaatste op 12/08/2021. Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien erkenning van de verworven ervaring is voorzien.

Solliciteren tot
donderdag, 12 augustus, 2021