Actiris zoekt Consulent(e) Begeleiding Actief Zoeken naar Werk

 

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (B-AZW) van ACTIRIS begeleidt en ondersteunt werkzoekenden bij hun zoektocht naar werk. Het Nederlandstalige team van de dienst bestaat uit 9 consulenten.

De consulenten van de dienst BAZW ondersteunen en coachen werkzoekenden in het exploreren van hun vaardigheden en competenties door het opstellen van een professionele balans. Ze staan in voor een professionele begeleiding bij het opstellen van een doeltreffend cv, sollicitatiebrief, het voorbereiden van het sollicitatiegesprek en verstrekken informatie over verschillende manieren van solliciteren alsook over de verschillende beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden ook oriënterende gesprekken en onderzoeken (psychotechnische testen) uitgevoerd en worden ook online workshops en sollicitatietrainingen in groep gegeven.

Missie

De werkzoekenden individueel of in groep begeleiden teneinde hen te ondersteunen bij de bepaling van een professioneel doel en hun zoektocht naar een duurzame tewerkstelling. 

Verantwoordelijkheden

 • Je voert individuele gesprekken op het vlak van:
  • beroepsbilan en -(her)oriëntering
  • bepaling en verduidelijking van het professioneel doel
 • Je animeert de modules, inclusief groepsessies en workshops in het kader van het Actief Zoeken naar Werk (AZW):
  • redactie van cv's en sollicitatiebrieven
  • selectie van werkgevers en analyse van werkaanbiedingen
  • gebruik van diverse communicatietools
  • voorbereiding en simulatie van sollicitatiegesprekken
 • Je animeert groepen inzake beroepsoriëntering en Actief Zoeken naar Werk, jongeren, coachinggesprekken, LinkedIn enz. ;
 • Je verstrekt advies m.b.t. opleidingsmogelijkheden;
 • Je interpreteert psychotechnische testen,  je voert selectiegesprekken en je stelt gemotiveerde adviezen op voor meerdere werkgevers;
 • Je staat in voor opleidingen voorcollega-consulenten van de agentschappen of Select Actiris om hun kennis over de AZW-modules bij te schaven;
 • Je vertegenwoordigt Actiris op colloquia en externe activiteiten;
 • Je voert de nodige administratieve taken uit in het kader van de ESF-cofinanciering;

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma (academische of professionele) bachelor in de psychologie. Een eerste ervaring in een socio-professionele inschakelingsorganisatie in de Brusselse context is geen vereiste, maar een sterke troef.

Je bent in staat om:

 • je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van werkzoekenden en collega's te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen;
 • contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om haar/zijn doelstelling te bereiken of professionele ontwikkeling waar te maken;
 • herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
 • je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten.

Daarnaast beschik je over:

 • goede coaching- en gesprekstechnieken.
 • kennis van de sociale kaart van Brussel is een bijkomende troef;
 • actieve kennis van de tweede gewessttaal; je zal werken in een tweetalige omgeving.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. 

Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS) en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • bieden we een aangenaam en een stimulerend werkkader : een bedrijfsrestaurant met een gevarieerd menu voor verschillende smaken en budgetten, een sportzaal waar je yoga-, pilates-, zumbalessen of andere activiteiten kunt volgen afhankelijk van het moment.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :

 • Een voltijds vervangingscontract 
 • Een bruto maandsalaris van 2388€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

 • Klik op de knop solliciteren en dit vóór 01-03-2021.
 • Vergeet niet om uw cv en sollicitatiebrief toe te voegen en eventueel andere documenten als u dat wenst.
 • Uw kandidatuur zal aandachtig worden gelezen en wij brengen u op de hoogte van het gevolg dat wij eraan geven. Als uw kandidatuur wordt geselecteerd, zullen wij u uitnodigen voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zal aan de beste kandidaten worden gevraagd een juryexamen af te leggen. 
 • Bent u een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in uw kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat u gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten
In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien
Solliciteren tot
maandag, 1 maart, 2021