Actiris zoekt Consulent Begeleiding Actief Zoeken naar Werk voor Nieuwkomers

 

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW) van Actiris is gespecialiseerd in de begeleiding, de oriëntatie en het versterken van werkzoekenden. De consulenten begeleiden de werkzoekenden, individueel of in groep, bij de bepaling van hun beroepsobjectief en ondersteunen hen in hun zoektocht naar werk.

De Cel Nieuwkomers van de dienst BAZW richt deze begeleiding specifiek naar nieuwkomers die op zoek zijn naar werk.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

Missie

Je begeleidt werkzoekende nieuwkomers, individueel of in groep, bij de bepaling van hun professioneel doel en ondersteunt hen om autonomer naar werk te zoeken, met het oog op het maximaliseren van hun kansen op de arbeidsmarkt en door middel van aangepaste ondersteuning op maat, gericht op hun socioprofessionele integratie en dit in samenwerking met de relevante partnerorganisaties.

Verantwoordelijkheden

- Je verzekert de opvolging en coaching van werkzoekende nieuwkomers om hun toeleiding naar de arbeidsmarkt te faciliteren
- ​Je dynamiseert en mobiliseert nieuwkomers in hun zoektocht naar werk door de te ondernemen acties te structureren
- Je voert individuele gesprekken met het oog op: beroepsbalans en –(her)oriëntering, bepaling en verduidelijking van het professioneel doel
- ​Je staat in voor de modules in het kader van het Actief Zoeken naar Werk (AZW): redactie van cv's en motivatiebrieven, selectie van werkgevers, analyse van werkaanbiedingen en matching met het profiel van de werkzoekende nieuwkomer, gebruik van diverse communicatietools, voorbereiding en simulatie van sollicitatiegesprekken
- Je werkt het dossier van de werkzoekende nieuwkomer bij met betrekking tot (nieuw) verworven vaardigheden en kennis
- Indien nodig verwijs je werkzoekende nieuwkomers door naar andere interne diensten of externe partners
- Je werkt actief samen met partners bij de opvolging van werkzoekende nieuwkomers
- Je (co-)animeert interne en externe informatiesessies, evenals groepen inzake beroepsoriëntering en Actief Zoeken naar Werk enz.
- Je participeert in innovatieve projecten inzake de sociale en socioprofessionele integratie van werkzoekende nieuwkomers, o.a. in samenwerking met relevante partners
- Je vertegenwoordigt de Cel Nieuwkomers tijdens externe vergaderingen, activiteiten (bv. colloquia en presentaties) en bij specifieke evenementen
- Je blijft op de hoogte van de actuele en toekomstige initiatieven inzake de socio-professionele integratie van werkzoekende nieuwkomers en deelt deze kennis met alle betrokkenen
- Voor interne medewerkers en externe partners fungeer je als referent voor de oriëntatie en de integratie van werkzoekende nieuwkomers
- Je voert administratieve taken uit die vereist zijn in het kader van EU- of andere cofinanciering

Profiel

Je hebt bij voorkeur een diploma Bachelor Psychologie / Assistent in de psychologie
óf, je bent in het bezit van een Bachelor in een sociaal-maatschappelijke richting én vult deze aan met relevante ervaring met betrekking tot de socio-professionele integratie van nieuwkomers.

Je bent in staat om:

 • je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen;
 • contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of professionele ontwikkeling waar te maken;
 • herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
 • je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten.

Bovendien beschik je over:

 • goede coaching- en gesprekstechnieken;
 • affiniteit met het thema nieuwkomers/migratie/arbeidsmigratie.
 • actieve kennis van de tweede gewesttaal: is een sterke troef, aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving.
 • Ook de kennis van andere talen wordt beschouwd als een troef.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaarvervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsenlenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen 

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een bruto maandsalaris van 2388 € en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te laten erkennen op het moment van de aanwerving
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik hier om te solliciteren of bezoek onze website, www.actiris.be.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
Solliciteren tot
maandag, 14 februari, 2022