Actiris zoekt Consulent Begeleiding Actief Zoeken naar Werk voor Nieuwkomers


De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW) van Actiris is gespecialiseerd in de begeleiding, de oriëntatie en het versterken van werkzoekenden. De consulenten begeleiden de werkzoekenden, individueel of in groep, bij de bepaling van hun beroepsobjectief en ondersteunen hen in hun zoektocht naar werk.

De Cel Nieuwkomers van de dienst BAZW richt deze begeleiding specifiek naar nieuwkomers die op zoek zijn naar werk.

Missie
Je begeleidt werkzoekende nieuwkomers, individueel of in groep, bij de bepaling van hun professioneel doel en ondersteunt hen om autonomer naar werk te zoeken, met het oog op het maximaliseren van hun kansen op de arbeidsmarkt en door middel van aangepaste ondersteuning op maat, gericht op hun socioprofessionele integratie en dit in samenwerking met de relevante partnerorganisaties.

Verantwoordelijkheden
- Je verzekert de opvolging en coaching van werkzoekende nieuwkomers om hun toeleiding naar de arbeidsmarkt te faciliteren
- Je dynamiseert en mobiliseert nieuwkomers in hun zoektocht naar werk door de te ondernemen acties te structureren
- Je voert individuele gesprekken met het oog op: beroepsbalans en –(her)oriëntering, bepaling en verduidelijking van het professioneel doel
- Je staat in voor de modules in het kader van het Actief Zoeken naar Werk (AZW): redactie van cv's en motivatiebrieven, selectie van werkgevers, analyse van werkaanbiedingen en matching met het profiel van de werkzoekende nieuwkomer, gebruik van diverse communicatietools, voorbereiding en simulatie van sollicitatiegesprekken
- Je werkt het dossier van de werkzoekende nieuwkomer bij met betrekking tot (nieuw) verworven vaardigheden en kennis, Indien nodig verwijs je werkzoekende nieuwkomers door naar andere interne diensten of externe partners
- Je werkt actief samen met partners bij de opvolging van werkzoekende nieuwkomers
- Je (co-)animeert interne en externe informatiesessies, evenals groepen inzake beroepsoriëntering en Actief Zoeken naar Werk enz.
- Je participeert in innovatieve projecten inzake de sociale en socioprofessionele integratie van werkzoekende nieuwkomers, o.a. in samenwerking met relevante partners
- Je vertegenwoordigt de Cel Nieuwkomers tijdens externe vergaderingen, activiteiten (bv. colloquia en presentaties) en bij specifieke evenementen
- Je blijft op de hoogte van de actuele en toekomstige initiatieven inzake de socio-professionele integratie van werkzoekende nieuwkomers en deelt deze kennis met alle betrokkenen
- Voor interne medewerkers en externe partners fungeer je als referent voor de oriëntatie en de integratie van werkzoekende nieuwkomers
- Je voert administratieve taken uit die vereist zijn in het kader van EU- of andere cofinanciering

Profiel
- Je hebt bij voorkeur een diploma Bachelor Psychologie / Assistent in de psychologie
- óf, je bent in het bezit van een Bachelor in een sociaal-maatschappelijke richting én vult deze aan met relevante ervaring met betrekking tot de socio-professionele integratie van nieuwkomers.

Je bent in staat om:
je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van werkzoekende nieuwkomers, interne medewerkers en externe partners te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen;
- contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
- je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of professionele ontwikkeling waar te maken;
- herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
- je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten.

Bovendien beschik je over:
goede coaching- en gesprekstechnieken;
- affiniteit met het thema nieuwkomers/migratie/arbeidsmigratie.
- actieve kennis van de tweede gewesttaal: is een sterke troef, aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving.
- Ook de kennis van andere talen wordt beschouwd als een troef.

Contract en voordelen 
Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
- Een bruto maandsalaris van 2388 € en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te laten erkennen op het moment van de aanwerving
- Maaltijdcheques van 8€
- De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op de knop “solliciteren” in deze vacature en dit vóór 25-10-2021.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Solliciteren tot
maandag, 25 oktober, 2021