Actiris zoekt Consulent Begeleiding Actief Zoeken naar Werk

 

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (B-AZW) van ACTIRIS begeleidt en ondersteunt werkzoekenden in hun zoekactie naar werk. Het Nederlandstalige team van de dienst bestaat uit 9 consulenten. De consulenten van de dienst BAZW ondersteunen en coachen werkzoekenden in het exploreren van hun vaardigheden en competenties door het opstellen van een bilan. Ze begeleiden de werkzoekenden bij het opstellen van een doeltreffend cv en sollicitatiebrief en verstrekken informatie over de andere werkinstrumenten voor het zoeken naar werk alsook over de verschillende beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden ook oriënterende gesprekken en onderzoeken (psychotechnische proeven) uitgevoerd en worden eveneens sollicitatietrainingen in groep gegeven.

Missie

De werkzoekenden individueel of in groep persoonlijk begeleiden teneinde hen te ondersteunen bij de bepaling van een professioneel doel en hen autonomer naar werk te laten zoeken

Verantwoordelijkheden

 • Individuele gesprekken voeren op het vlak van:
  • beroepsbalans en –(her)oriëntering
  • bepaling en verduidelijking van het professioneel doel
 • Persoonlijk instaan voor de modules in het kader van het Actief Zoeken naar Werk (AZW):
  • redactie van cv's en sollicitatiebrieven
  • selectie van werkgevers en analyse van werkaanbiedingen
  • gebruik van diverse communicatietools
  • voorbereiding en simulatie van sollicitatiegesprekken
 • Groepen inzake beroepsoriëntering en Actief Zoeken naar Werk, jongeren, coachingsgesprekken, LinkedIn enz. leiden;
 • Advies verstrekken m.b.t. de studierichtingen voor de opleidingscentra;
 • Psychotechnische testen interpreteren, selectiegesprekken voeren en gemotiveerde adviezen voor meerdere werkgevers opstellen;
 • Actiris vertegenwoordigen op colloquia en externe voorstellingen;
 • Uitvoeren van de vereiste administratieve taken in het kader van de ESF-cofinanciering;

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma Master in de psychologie. Een eerste ervaring in een SPI-organisatie (socio-professionele inschakelingsorganisatie) is geen vereiste, maar een sterke troef.

Je bent in staat om:

 • je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen;
 • contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of professionele ontwikkeling waar te maken;
 • herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
 • je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten.

Bovendien beschik je over:

 • goede coaching- en gesprekstechnieken;
 • kennis van de sociale kaart van Brussel is een bijkomende troef;
 • actieve kennis van de tweede gewesttaal is ook een bijkomende troef, je zal namelijk werken in een tweetalige omgeving.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaarvervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsenlenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen 

 • Een voltijds vervangingscontract;
 • Een bruto maandsalaris van 3306€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te laten erkennen op het moment van de aanwerving ;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik hier om te solliciteren of bezoek onze website, www.actiris.be.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien erkenning van de verworven ervaring is voorzien.
Solliciteren tot
donderdag, 30 september, 2021