Actiris zoekt Adjunct-verantwoordelijke voor de dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk

 

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (B-AZW) van ACTIRIS begeleidt en ondersteunt werkzoekenden in hun zoekactie naar werk.

Het Nederlandstalige team van de dienst bestaat uit 9 consulenten. De BAZW-consulenten ondersteunen en coachen werkzoekenden in het exploreren van hun vaardigheden en competenties door het opstellen van een bilan. Ze begeleiden de werkzoekenden bij het opstellen van een doeltreffend cv en sollicitatiebrief en geven  informatie over de andere werkinstrumenten voor het zoeken naar werk alsook over de verschillende beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden ook oriënterende gesprekken en onderzoeken (psychotechnische proeven) uitgevoerd en worden eveneens sollicitatietrainingen in groep gegeven.

Verantwoordelijkheden

Als teamverantwoordelijke sta je in voor de ontwikkeling van de succesvoorwaarden van het team, zodat er op aanzienlijke wijze kan worden bijgedragen aan de opdrachten en resultaten van Actiris.

 • Je vertaalt de voor de dienst bepaalde strategie in verschillende actieplannen en voert ze uit naargelang hun prioriteit
  • Je coördineert en prioriteert de activiteiten van het team met het oog op een doeltreffende en doelmatige actie
  • Je zorgt ervoor dat het team en zijn leden beschikken over de bronnen en middelen die nodig zijn om hun opdrachten uit te voeren
  • Je zorgt voor een goede werkverdeling binnen het team, rekening houdende met de motivering, de vaardigheden en de talenten van zijn leden, evenals met de behoeften van de organisatie
  • Je volgt op en ondersteunt de medewerkers en voert in dat kader gesprekken (functie-, opvolgings-, evaluatie-, herkaderings- en exitgesprekken)
  • Je vertegenwoordigt het departement en de diensten mbt de materies die onder je  bevoegdheid vallen en dat zowel binnen als buiten de instelling
  • Je anticipeert op de mogelijke gevolgen die je beslissingen kan meebrengen voor andere diensten, je overlegt over je beslissingen en communiceert op een constructieve manier
  • Je handelt conform de managementcultuur van de organisatie (“charter van de Manager”)

Gewenst profiel

Je hebt een Master in psychologie of een Master in een andere menswetenschappelijke richting, rechten of politieke en sociale wetenschappen mits aantoonbare ervaring van minimum 3 jaar in het domein van socio-professionele inschakeling in Brussel, bij voorkeur als consulent met leidinggevende verantwoordelijkheid.

 • Je bent in staat zelfstandig te werken
 • Je kunt goed samenwerken met anderen en draagt actief bij tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel
 • Je bent capabel om je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of zich professioneel te ontwikkelen
 • Je bent in staat om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, binnen een vastgelegde termijn
 • Je maakt doordachte keuzes obv beschikbare informatie en neemt je verantwoordelijkheid op.
 • Je bent in staat om je manier van zijn, je handelen en je prioriteiten aan te passen naargelang de personen, de situaties en naargelang onvoorziene omstandigheden.
 • Je hebt kennis van het Brusselse landschap wat betreft socio-professionele inschakeling
 • Je hebt een affiniteit met de grootstedelijke tewerkstellingsproblematieken
 • Je bent vertrouwd met technieken en methodieken van coaching en management / leadership
 • Kennis van de tweede gewesttaal wordt beschouwd als een troef

Actiris biedt u een waardevolle werkomgeving en de volgende voordelen:

 • Toepassen van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid.
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 verlofdagen,  glijdende uurrooster en occasioneel de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • Een investering in uw professionele ontwikkeling via opleidingen die op uw functie en uw behoeften zijn afgestemd (11 dagen per jaar ).
 • Werken bij een duurzame werkgever: passief en modern gebouw, makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en een stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets: gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS), fietsvergoeding, uitlenen van elektrische fietsen enz.
 • Een aangenaam en stimulerend kader: een restaurant met een gevarieerd menu, een sportzaal, yoga- en zumbalessen.
 • Sociale en medische voorzieningen zoals de organisatie van opsporingscampagnes, de tussenkomst in bepaalde medische kosten, een hospitalisatie- en tandzorgverzekering.
 • Voordelen voor kinderen: Sinterklaas-cheques en -feest, kinderopvang voor zieke kinderen, premie voor vakantieactiviteiten.
 • Initiatieven rond deeleconomie (bibliotheek, uitleendienst voor divers materiaal enz.) culturele activiteiten aan een verlaagde prijs enz.

Arbeidsovereenkomst en verloning

 • Een voltijdse contract van onbepaalde duur
 • Een brutomaandloon van min € 3241.51 met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring bij de indiensttreding te erkennen
 • Een eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Een eventuele maandelijkse tweetaligheidspremie van € 340 tot € 450 bruto

Interesse?

Stuur je kandidatuur (CV+motivatiebrief) t.a.v. Collin Koolenbrander via ckoolenbrandercv@actiris.be, tenlaatste op 24/05/2020

In de loop van de procedure en ten laatste voor de aanwervingsdatum moeten de volgende documenten worden bezorgd:

 • Kopie van het diploma (+ officieel gelijkwaardigheidsattest vereist wanneer diploma behaald is in een land buiten het BENELUX)
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien
Solliciteren tot
zondag, 24 mei, 2020