Volg een beroepsopleiding in het Nederlands!

Jobhuis Brussel geeft zin in een beroepsopleiding … in het Nederlands!

Tracé Brussel ging in 2014 samen met de partners van het Jobhuis Stad Brussel (Actirisagentschap, PWA/ALE, OCMW/CPAS, Mission Locale pour l'emploi de Bruxelles-Ville, de Werkcentrale/Centrale de l'emploi, Werkwinkel Brussel Centraal) op pad met een camera in het kader van de lokale projecten van Actiris. Dit resulteerde in een promofilm die (anderstalige) werkzoekenden laat kennismaken met Nederlandstalige trajecten naar werk.

Naast deze algemene promofilm zijn er tevens drie sectorspecifieke films van de sectoren bouw, zorg en horeca. Tenslotte is er ook een 3D-film gemaakt aan de hand van foto’s. Gebruik deze films tijdens infosessies, evenementen of op andere momenten om werkzoekenden ‘goesting’ te geven in een beroepsopleiding … in het Nederlands!

De sectorspecifieke films kan je aanvragen via info@tracebrussel.be

Ter ondersteuning van deze films werd tevens een aparte brochure gerealiseerd. 
U kunt hem downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding.