Bestuursorgaan

 

Het Bestuursorgaan van Tracé Brussel vzw is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, inschakelingsorganisaties en uit deskundigen.
 

  • Frans De Keyser (BECI), voorzitter
  • Inge Van Brabant (JES), ondervoorzitter
  • Vroni Lemeire (ABVV)

Zij vormen het Dagelijks Bestuur van Tracé Brussel vzw en zetelen tevens in het Bestuursorgaan.

In het Bestuursorgaan zetelen ook nog volgende personen:

  • Patrick Coucke (Deskundige)
  • Elke Eenens (VGC), adviserend lid
  • Geert Pauwels (VDAB Brussel), adviserend lid
  • Anton Van Assche (UNIZO Brussel)
  • Jan Van Gompel (Ligo Brusselleer)
     

In de Algemene Vergadering zetelen dezelfde leden als in het Bestuursorgaan, uitgebreid met Thierry Timmermans (OCMW Stad Brussel) als deskundige.