Pers

Nieuwe gids geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een nieuwe gids uitgebracht over het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Een GPMI stippelt een traject uit voor progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie van leefloners, voor wie tewerkstelling nog niet onmiddelijk aan de orde is. 

Het GPMI is een wederzijdse, contractuele overeenkomst tussen de begunstigde en het OCMW. Elke overeenkomst is uniek en evolutief.

De nieuwe publicatie schept duidelijkheid over wie in aanmerking komt voor een dergelijk geïndividualiseerd project, over de rechten en plichten van de begunstigden en over eventuele sancties bij het niet naleven van de voorwaarden. 

De brochure kan hier besteld worden.