Beleidsnieuws

Projectoproep gewestelijke gelijke kansen

Jaarlijks kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidies toe in kader van gelijke kansen (equal.Brussels). Het gelijke kansenbeleid is vooral gericht op emancipatie, maatschappelijke participatie en diversiteitsdenken.

Brusselse verenigingen gericht op de sensibilisering van een breed publiek inzake gelijke kansen van uiteenlopende doelgroepen kunnen de subsidies aanvragen. De subsidies zijn vooral bedoeld voor het dekken van bepaalde onkosten en niet voor structurele financiering van de werking van de organisatie.

De deadline voor deze oproep is 1 februari 2018. 

Meer informatie op de website