Beleidsnieuws

YET en tweede themaweek Jongeren & Ondernemerschap

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelde de heer Emin Özkara (PS) aan de Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) een mondelinge vraag, betreffende de Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET) en de tweede themaweek Jongeren & Ondernemerschap.

YET werd opgericht met als doelstelling om jongeren in Brussel te sensibiliseren voor ondernemerschap door de actoren rond een ambitieuze gemeenschappelijke doelstelling te verenigen. De tweede themaweek Jongeren & Ondernemerschap vond plaats van 24 tot 28 september 2018. De heer Emin Özkara vroeg de minister welke ontwikkelingen en resultaten er gerealiseerd werden wat betreft de stimulatie van het ondernemerspotentieel, naar de gebruikte indicatoren, mogelijke belemmeringen, strategieën, kosten, actoren, enzoverder. Daarnaast stelde hij ook de vraag welke andere thematische weken, acties of maatregelen er georganiseerd werden. 

Minister Gosuin repliceerde en begon zijn antwoord met enkele cijfers over de themaweek, die bestond uit 19 acties, 1007 deelnemers en 29 betrokken partners. Er werden diverse activiteiten zoals ateliers, conferenties en bedrijfsbezoeken op poten gezet, en ze kregen ook de kans om deel te nemen aan de Student Entrepreneurs Night. De informatiedienst 1819 organiseerde een informatiesessie om jonge mensen die graag een eigen activiteit willen starten te informeren en begeleiden. Maar ook leerkrachten werden niet vergeten: zij konden deelnemen aan het evenement 'Entreprendre, ça s'apprend', waar ze via workshops en een conferentie konden kennismaken met ondernemerspedagogiek.

Sinds het ontstaan van YET in 2016, hebben er heel wat ontwikkelingen plaatsgevonden zoals de oproep voor projecten wat betreft bewustmaking van het ondernemerschap, de oprichting van een netwerk van organisaties van de sector jeugdondernemerschap in Brussel, de lancering van de website, het organiseren van de YET Award, enzoverder. Volgens de minister is er sinds 2016 iets meer dan 3.250.000 euro uitgegeven aan stimuleringsmaatregelen wat betreft jeugdondernemerschap. Het budget voor de oproep tot projecten in 2018 bedraagt 1.027.309 euro, een stijging van 80% ten opzichte van 2017 toen het budget voor de oproep voor projecten 569.118 euro bedroeg. Het budget van YET bedroeg in 2018 118.000 euro. De resultaten van dit stimuleringsbeleid zijn dan ook bemoedigend: in 2017 kende men bij de starters tussen 18 en 22 jaar oud een toename van 18%.

U leest het volledige vraag en antwoord hier (in het Frans, vanaf p.36). 

Zoek een artikel