Nieuws uit de sector

Word vrijwilliger in bestuur!

Denk en praat jij graag mee over de richting die een vereniging op moet gaan? Wil je je kennis en ervaring ten dienste stellen van een organisatie? Heb je interesse en bereidheid om mee te denken rond de aanpak van de laaggeletterdheid in Brussel en de uitbouw van een Centrum voor Basiseducatie?

Heb je expertise rond financiën, personeelsbeleid of ICT, maar even goed rond meer inhoudelijke ondersteuning? Heb je ervaring met het besturen van organisaties? Wil je iets voor anderen kunnen betekenen en je ergens bij betrokken voelen?

Dan kan je een meerwaarde betekenen voor Ligo Brusselleer!

Ligo Brusselleer is een vzw en het centrum voor basiseducatie van Brussel. Wij organiseren vormingen voor kortgeschoolde volwassenen in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Ligo Brusselleer is op zoek naar verschillende bestuursvrijwilligers met uiteenlopende profielen. Ze zoeken leden voor de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur te versterken.

Wie zich geroepen voelt, kan hier een uitgebreidere beschrijving van de gezochte profielen en taken vinden.

Let op: kandidaten om het dagelijks bestuur te versterken, melden zich graag vóór 15 oktober 2021.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van Ligo Brusselleer, Jan Van Gompel telefoonnummer 0471 57 34 44.