Nieuws uit de sector

Women@Work

In september 2020 lanceerde Emino, samen met Citizenne Vormingsplus, het project Women@Work. Het project wil via co-creatie een innovatieve matchmaking realiseren tussen de doelgroep van de Brusselse vrouwen met een migratieachtergrond en een grote afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds, en Brusselse werkgevers anderzijds.

De dames uit de doelgroep zijn vaak al een hele tijd afwezig op de arbeidsmarkt, niet altijd ingeschreven als werkzoekenden en zij worden bij hun socio-professionele inschakeling geconfronteerd met enkele specifieke drempels: de zorg voor de kinderen, een lange periode van professionele inactiviteit, een niet-erkend diploma, het dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging, beperkte leerbaarheid, het ontbreken van een netwerk, anderstaligheid,... Het project Women@Work wil deze Brusselse vrouwen activeren via een positieve benadering, rekening houdend met de behoeften van werkgevers, om zo hun kansen op duurzame tewerkstelling op de Brusselse arbeidsmarkt te verhogen.

Tijdens een eerste fase ontwikkelden Emino en Citizenne een aanbod in co-creatie met enkele Brusselse werkgevers en de vrouwen uit de doelgroep zelf. Tijdens enkele workshops met de vrouwen gingen ze samen op zoek naar de drempels die zij zelf ervaren tijdens hun zoektocht naar werk. Tegelijk bevroegen ze enkele Brusselse werkgevers naar hun ervaringen rond het werken met en rekruteren van deze doelgroep. Zo namen ze interviews af binnen de sector van de retail (Colruyt, Action en Kruidvat), de zorg (een Brussels wijkgezondheidscentrum, woonzorgcentrum en initiatief kinderopvang) en bij enkele overheden (de gemeente Anderlecht en de Vlaamse Gemeenschapscommissie).

In september sluiten ze af met een bezoek aan het Beroepenpunt, zodat de empowerde vrouwen concrete eerste stappen kunnen zetten in hun zoektocht naar werk, aan de hand van een opleiding, stage of ander professioneel project. Meer info leest u in deze flyer.

Zoek een artikel