Publicaties en analyse

Witboek diversiteit voor ondernemingen

Op woensdag 17 juni stelde BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) zijn Witboek diversiteit voor ondernemingen voor. Daarin wordt de discriminatieproblematiek aangekaart en onderzoekt men waar het schoentje wringt op macroniveau (maatschappij) en microniveau (individu). Tegelijk bespreekt BECI het belang van menselijke rijkdom en de onmiskenbare economische troeven die diversiteit biedt.

Er is een grote demografische verdeling in Brussel die niet altijd terug te vinden is in de Brusselse bedrijven. Nochtans leidt diversiteit op de werkvloer tot betere prestaties en biedt het tal van voordelen.

Om meer bedrijven te overtuigen van deze voordelen, analyseerde BECI in zijn Witboek de vier grootste vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt (geslacht, leeftijd, vreemde origine en handicap) en de oorsprong ervan. Deze discriminatie zou voortvloeien uit een sociale constructie die sociale gewoonten en monolithisch gedrag in de hand werkt.

Een discriminatieverbod zou niet leiden tot meer diversiteit maar kan in tegendeel een negatief vooroordeel uitlokken of versterken, aldus Thierry Willemarck en Jean-Claude Daoust, voorzitter van de sociale commissie van BECI. Daarmee reageren zij op de ontwerpresolutie van de federale meerderheid om gerichte controles uit te voeren ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Discriminatie doet zich bovendien voor in de hele maatschappij en vraagt dan ook om een globale aanpak via het onderwijs, dat eveneens een grote discriminatiemachine is.

Het eigenlijke witboek zal pas begin september te lezen zijn.

Persbericht BECI