Publicaties en analyse

Wie werkt maakt meer kans op een nieuwe job

Meer dan de helft van werknemers die voor een nieuwe job aangeworven worden zijn al aan het werk. Slechts 14% is werkzoekend. Dat blijkt uit een onderzoek over loopbaanbewegingen. Het is voor het eerst dat die bewegingen zo gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Onderzoekers van het HIVA (KU Leuven) hebben de bewegingen naar en vanuit werk zowel op kortere (van kwartaal naar kwartaal) als op langere termijn (na een periode van 3 jaar) bij 1,5 miljoen werknemers onder de loep genomen, samen met het profiel van de werknemers en de kenmerken van de job.

Uit de studie blijkt onder meer dat 56% van de aangeworven werknemers voordien op een andere plaats aan het werk was. Slechts 14% van alle aanwervingen in Vlaanderen gaat om werkzoekenden. Een andere 14% was niet-beroepsactief en van de overgebleven groep was de voorgaande positie niet bekend. Niet-werkenden vinden vooral een job in de horeca en de uitzendsector. 40% van de aanwervingen leidt tot een tewerkstelling van minstens een jaar, 28% tot een tewerkstelling van maximaal één kwartaal. Jobduur heeft een impact op langere termijn. Wie niet langer dan 3 maanden aan de slag blijft, blijkt ook 3 jaar later een grote kans te hebben om niet-werkend te zijn. 3 jaar na de aanwerving, heeft ongeveer 1 op 4 werknemers nog dezelfde job. Een kwart van de aanwervingen gaat over jongeren onder de 25 jaar.

Dit en nog veel meer blijkt uit deze studie.

Zoek een artikel