Beleidsnieuws

Werkloosheidsgraad blijft dalen in het Brussels Gewest

De werkloosheidsgraad is de afgelopen vijf jaar onafgebroken gedaald en bedroeg in oktober 15,8 procent van de Brusselse beroepsbevolking, het laagste cijfer sedert 2003.

Op 18 december vroeg Soetkin Hoessen (Groen) aan Minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFi) in de Commissie Economische Zaken een verklaring en mogelijke maatregelen rond een aantal tendensen bij de genderverschillen en het groot aantal kortgeschoolden.

Het klein verschil tussen vrouwen (16,5%) en mannen (15,2%) kan volgens minister Clerfayt verklaard worden door het opnemen van het ouderschap door vrouwen en tekort aan plaatsen in de kinderopvang in Brussel. Actiris biedt vrouwen geen specifieke ondersteuning, maar via een partnerschap met Credal is er begeleiding bij de opstart van een eigen zaak.

Het aandeel van de groep kortgeschoolden bij de werkzoekenden verkleint, terwijl het aantal hooggeschoolde werkzoekenden blijkt te stijgen. Volgens bevoegd minister Bernard Clerfayt kan dit voor een stuk verklaard worden door een algemene stijging van het studieniveau bij de beroepsbevolking. Toch blijft de grote meerderheid (2/3) van de Brusselse werkzoekenden laaggeschoold. Actiris zet momenteel verder in op de ontwikkeling van het unieke dossier en het project My Select Actiris voor werkgevers. Dit zou het ontvangen van werkaanbiedingen moeten faciliteren.

Eind oktober 2019 ontving Actiris 3.007 werkaanbiedingen, dat zijn er 798 minder dan in dezelfde periode het jaar voordien. Als we de evolutie bekijken over meerdere jaren is de evolutie toch positief, stelt Clerfayt. Zo ontving Actiris in 2018 37.000 werkaanbiedingen tegenover 26.000 in 2014.

De volledige tekst van vraag en antwoord kan u hier vinden.