Vooraan

Werken in welzijn en zorg in Brussel

Het kenniscentrum WWZ heeft in samenwerking met Tracé Brussel vzw het 'Cahier 16 – Werken in welzijn en zorg in Brussel' uitgebracht. De Cahiers zijn een reeks van het Kenniscentrum WWZ waarin ze concrete verhalen uitlichten over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Het cahier bestaat uit twee delen. Enerzijds tracht het cahier een blik te geven op het snel-veranderende zorg- en welzijnslandschap in Brussel. Dat is geen eenvoudige opdracht. De sector welzijn en zorg behoort tot de grootste sectoren op de Brusselse arbeidsmarkt en bestaat uit een buitengewoon breed spectrum van organisaties. De specificiteit van deze organisaties, de verschillende groepen tot wie ze zich richten, de demografische en organisatorische evoluties illustreren het belang van het inzicht krijgen in de uitdagingen waarmee zorggebruikers, zorgverleners en overheden tegenwoordig geconfronteerd worden.

In het tweede deel getuigen werkgevers, werknemers en mensen in opleiding over hun ambitie, visie en praktijkervaring in zorg en welzijn. De centrale vraag is wat er nodig is om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen. Belangrijke hefbomen daarin zijn vorming en opleiding, werkervaring kunnen opdoen, Nederlands leren, erkenning van competenties en diploma’s, ondersteunend personeelsbeleid en investeren in diversiteit.

U kunt het 'Cahier 16 – Werken in welzijn en zorg in Brussel' bestellen via de website van het Kenniscentrum WWZ.

Zoek een artikel