Vooraan

Wereldkankerdag

Op maandag 4 februari 2019 vond Wereldkankerdag plaats, een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de impact van kanker. 

Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker te onderstrepen. 

Elk jaar krijgen duizenden beroepsactieve mannen en vrouwen de diagnose kanker. Na hun behandeling willen deze mensen zo snel mogelijk terug de draad oppakken en dus ook opnieuw aan het werk gaan. Toch blijkt die re-integratie niet altijd even makkelijk te zijn en worden ze geconfronteerd met medische en psychosociale problemen, en houdt de aanslepende herstelperiode ook op vlak van tewerkstelling een risico in.

Onderzoek dat IDEWE uitvoerde aan de KU Leuven leert ons dat kankerpatiënten niet liever willen dan terug de draad op te pakken en te gaan werken. Voor de meerderheid van de langdurig zieken heeft de werkhervatting dan ook een positief effect op het verder herstel en de levenskwaliteit, maar is er wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Een geleidelijke en begeleide terugkeer is vaak aangewezen omdat sommige mensen zich nog fysiek of mentaal verzwakt voelen door hun aandoening. Daarnaast mogen factoren zoals angst en onzekerheid (niet alleen bij de patiënten zelf maar vaak ook bij zorgverleners, collega’s en leidinggevenden) ons er niet van weerhouden om re-integratie mogelijk te maken. Meer info leest u hier

Meer info over World Cancer Day vindt u hier

Zoek een artikel