Vooraan

Wereldaidsdag 2019

Op zondag 1 december 2019 is het Wereldaidsdag, een dag waarop er wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor hiv en aids.

In 2018 werden in België 882 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld, wat overeenstemt met 2,4 diagnoses per dag. Tussen 2012 en 2016 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses met 26%, een sterk dalende trend die zich echter niet in 2017 en 2018 heeft voortgezet. Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde met 2% in vergelijking met 2017. 

Uit een recente bevraging blijkt dat de kwaliteit van leven van mensen met hiv beter kan. Voornamelijk stigma blijkt het belangrijkste probleem: voor 41% is minder stigma in de samenleving de belangrijkste nood om beter te kunnen leven met hiv. Daarnaast ervaart 43% van de mensen met hiv weinig sociale steun, vooral mensen van Afrikaanse origine en personen met een recente diagnose. Naast een gebrek aan begrip en steun, blijft discriminatie een groot probleem. Die blijkt zelfs vooral te komen van de naaste omgeving. Bovendien werd er bij bijna één op drie ook gediscrimineerd in de zorgsector. Meer feiten en cijfers leest u hier.  In 2017 voerde Het Observatorium voor aids en seksualiteit van de Brusselse universiteit Saint-Louis een analyse uit van 141 meldingen die Unia kreeg over discriminatie van mensen met hiv. Daaruit bleek dat hiv op de werkvloer een groot probleem blijft. 

Het is perfect mogelijk om te (blijven) werken als je hiv hebt, en het heeft ook geen invloed op je prestaties. Er mag geen onderscheid gemaakt worden omwille van hiv, ook niet bij sollicitaties, benoemingen of promoties. Ontslag op grond van serostatus is niet wettelijk. Word je gepest, ervaar je ongelijkheid omwille van hiv? Sensoa Positief fungeert als meldpunt discriminatie en kan je inlichten over de stappen die je kan ondernemen.

Sensoa ontwikkelde in het verleden ook twee brochures over werken met hiv die helpen om voorbereid te zijn op hiv in een werksituatie. De brochure ‘Hiv op de werkvloer' richt zich naar iedereen die iemand met hiv als klant, cliënt of patiënt kan krijgen. Aan de hand van basisinformatie over hiv en aids geeft de brochure aan verschillende beroepsgroepen praktische adviezen om het risico op overdracht te beperken. De brochure staat ook stil bij de houding van mensen tegenover hiv en aids. 'Hiv en arbeid' is een brochure voor werkgevers, vakbonden, sociale secretariaten, arbeidsgeneeskundige diensten en social-profit organisaties. Deze helpt om een werkbaar en proactief beleid rond hiv op te zetten. Meer info leest u hier

Op de website van Sensoa kan je meer info raadplegen over de Wereldaidsdag, en wat je zelf kan doen. 

Zoek een artikel