Nieuws uit de sector

Week van de Mobiliteit

De Week van de Mobiliteit vindt dit jaar plaats van 16 tot 22 september en wil mensen doen stilstaan bij hun verplaatsingsgedrag. De Week wordt al sinds 1996 georganiseerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit. In Brussel wordt gefocust op de aankomende Stad 30  die op 1 januari 2021 het licht zal zien.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het de regel om in de straten van de hoofdstad maximaal 30 km/u te rijden, op enkele uitzonderingen na. Tijdens de Week van de Mobiliteit worden er daarom op verschillende locaties expo's georganiseerd rond dit thema. Daarnaast worden er ook bike repair tours georganiseerd. Hoogtepunt van de Week is de autoloze zondag op 20 september. Ontdek de activiteiten in Brussel hier.

Meer info over de Week van de Mobiliteit leest u hier.

Zoek een artikel