Nieuws uit de sector

Week van de Geletterdheid

Van 6 tot 10 september 2021 loopt de Week van de Geletterdheid, die dit jaar focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen.

Door de coronacrisis verloopt alles plots nog meer digitaal op vlak van ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, …Maar dit is niet voor iedereen een evidentie. Uit de Barometer Digitale Inclusie 2020 van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat 32% van de Belgische burgers zwakke digitale vaardigheden heeft en 8% van de bevolking het internet niet gebruikt.  Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. 

Voor deze editie liet men vier mensen aan het woord die getuigen over hun digitale beleving in de maatschappij.

Meer informatie over de campagne vind je hier. De Barometer Digitale Inclusie 2020 vind je hier.