Nieuws uit de sector

Week van de Geletterdheid

Van 9 september tot 15 september 2019 loopt de Week van de Geletterdheid, die ook dit jaar focust op het versterken van ouders. 

1 op 10 ouders in Vlaanderen is namelijk laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Het zijn vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij, en die ook cruciaal zijn om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Op die manier wil men voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. De campagne van 2019 is een organisatie van de Vlaamse overheid, Vocvo, Centrum voor Basiseducatie, LINC vzw, Wablieft en Mediawijs.

Meer info vindt u op deze website.