Publicaties en analyse

Wat als we rekening zouden houden met de internationale tewerkstelling?

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceerde onlangs een analyse van de tewerkstellingsstatistieken indien men rekening zou houden met de internationale tewerkstelling. 

Om de werkende, werkzoekende en inactieve bevolking te meten, baseert men zich op administratieve gegevens. Maar voor het Brussels Gewest heeft dit als nadeel dat de werknemers van de Europese en internationale instellingen er onterecht in worden opgenomen als 'inactief', want ze staan bij de Belgische administraties niet geregistreerd als 'werkend'.

Deze tekortkoming werd verholpen door het BISA, dat heeft gezorgd voor een exhaustieve registratie van deze internationale werknemers. Aangezien hun gegevens niet gecentraliseerd zijn bij een administratie, werden ze rechtstreeks bij de werkgevers verzameld. Om een beeld te krijgen over hoeveel mensen het gaat, mat men het aantal internationale werknemers op beroepsactieve leeftijd en geregistreerd als inwoners van het Brussels Gewest: er werken 48 278 mensen bij de Europese en internationale instellingen in Brussel en als we van dit cijfer zij die 65 jaar of meer zijn, zij die buiten Brussel wonen en zij die niet in het Rijksregister voorkomen (diplomaten en consuls) aftrekken, dan blijven er nog 30 627 personen over. Indien we dus rekening houden met de internationale tewerkstelling, gaan meer dan 30 000 personen van de 'inactieve' categorie naar de 'werkende' categorie.

Meer concreet heeft deze correctie een grote impact op de arbeidsmarktindicatoren: de tewerkstellingsgraad gaat van 49 % naar 53 %, de activiteitsgraad stijgt van 61 % naar 65 % en de werkloosheidsgraad daalt met 1% van 20 % naar 19 %.

Meer informatie leest u hier.