Publicaties en analyse

Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actiris publiceerde zopas een rapport op haar website over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het rapport toont onder andere aan dat hun positie op de arbeidsmarkt afhankelijk is van de gezinssituatie en vaak verband houdt met de aanwezigheid van kinderen. 

Het doel van het rapport is om voor het Brussels Gewest de verschillende indicatoren uiteen te zetten die aangewend worden om genderongelijkheden bloot te leggen, en deze te bespreken. Naast de meest gebruikte indicatoren zoals de werkloosheidsgraad, die de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt niet altijd blootleggen, worden ook een reeks andere indicatoren voorgesteld die niet alleen verband houden met de deelname aan de arbeidsmarkt, maar die eveneens gelinkt zijn aan de kwaliteit van de ingevulde arbeidsplaatsen.

Het eerste deel van het dossier schetst de algemene positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, alsook de ongelijkheden tussen vrouwen naargelang hun sociodemografische kenmerken. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gevolgen van het hebben van kinderen op de situatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt enerzijds en aan de problemen van éénoudergezinnen anderzijds.

In het tweede deel komen de verschillende gevolgen van bepaalde werkloosheidsreglementeringen voor mannen en vrouwen aan bod.

Het derde deel, ten slotte, handelt over de tewerkstelling van vrouwen, waarbij gegevens worden verstrekt over de verschillen tussen de beroepen en jobs die vrouwen uitoefenen (beroepssegregatie), alsook over de kwaliteit van deze beroepen (deeltijds werk, loonniveau …).

Bekijk het volledige rapport

Dit rapport, is het resultaat van een samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid. Het biedt meer specifieke informatie bij het verslag “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest” dat een tijd geleden door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad werd gepubliceerd.