Nieuws uit de sector

Voorstelling lift BRUSSEL

Op donderdag 23 mei 2019 stelde CVO Lethas haar nieuw project lift BRUSSEL voor. 

lift BRUSSEL is een nieuwe Brusselse werking voor jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma, maar toch nog een diploma secundair onderwijs willen halen. Het project lift BRUSSEL biedt deze jongeren een alternatieve leerweg aan. Het gaat hierbij over een concept van Blended Learning: een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische vormen van leren (computerondersteund leren). De doelgroep van dit project zijn jongeren vanaf 16 jaar die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs (binnen of buiten Brussel) of wonen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. U kan hier meer lezen.

lift BRUSSEL is een opzet van CVO Lethas, een onderwijsinstelling van vzw Sint-Goedele Brussel, met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).