Beleidsnieuws

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden

Op 11 december 2014 nam de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ontwerpbesluit teneinde de toegangsvoorwaarden tot doorstromingsstages in ondernemingen te versoepelen en om een criterium inzake de woonplaats van de jongere toe te voegen opdat deze stages aan een groter aantal jongeren, en met name Brusselaars ten goede zouden komen. Dit resulteerde in een voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 

De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een advies geschreven omtrent dit voorontwerp van ordonnantie.  

Lees hier het advies.